Cichoń (926 m)

Szczyt w centralnej części Beskidu Wyspowego, którego gęsto zalesiony grzbiet ciągnie się od przełęczy Słopnickiej do przełęczy Ostra (800 m). Okazale prezentują się zwłaszcza zbocza północne, wyrastające stromą ścianą nad obniżeniem Słopnic i Limanowej. W przepastnych lasach bukowych głuszce urządzały niegdyś swe słynne tokowiska, stąd na Cichoń mówi się także Tokoń. Wspaniałe panoramy można oglądać z drogi Limanowa – Kamienica, przewijającej się przez przełęcz Ostrą, wybudowanej w latach sześćdziesiątych XX w. Przy tej drodze, na gruntach wsi Roztoka zbudowano w sierpniu 2007 r. punkt widokowy w formie altany. Walorami widokowymi odznacza się również droga przez przełęcz Słopnicką wybudowana w drugiej połowie XIX w. z inicjatywy Maksymiliana Marszałkowicza. Była to jedna z pierwszych inwestycji powstałego wówczas powiatu limanowskiego. Północnymi stokami Cichonia wiedzie edukacyjna ścieżka przyrodnicza. Na odcinku 2 kilometrów ze Słopnic do drogi Limanowa-Kamienica powstało 5 przystanków dydaktycznych, obrazujących różnorodność przyrodniczą i krajobrazową centralnej części Beskidu Wyspowego. Na początku trasy stara gajówka i miejsce odpoczynku dla turystów (ławki, wiata, miejsce na ognisko). Jest to wyborne miejsce biwakowe.

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy