Brzezna

Rozległa wieś (2150 mieszkańców) we wschodniej części Beskidu Wyspowego, malowniczo położona w ?Dolinie Kwitnącej Jabłoni?.

Zabudowania są rozciągnięte wzdłuż potoku Brzeźniaka, mającego swój początek pod Gwizdorem w Paśmie Litacza. 
Brzezna, podobnie jak kilka sąsiednich miejscowości, była u schyłku XIII w. własnością klasztoru klarysek w Starym Sączu, potem przeszła w ręce rodów rycerskich, m.in. Gądków i Gryfitów, pod koniec XIX w. Stadnickich z Nawojowej.
W centrum miejscowości znajduje się Instytut Doświadczalny Sadownictwa, powstały w 1953 r. z części gruntów po parcelacji ziemi dworskiej. Dokonuje się tu badań związanych głównie z uprawą jabłoni i śliw. Prowadzona jest działalność produkcyjna (sadzonki), propaguje się nowoczesne formy upraw. Najbardziej utytułowanym szefem tej placówki był prof. E. Makosz, znany naukowiec ceniony w kraju i za granicą, autor wielu opracowań naukowych.
Obok budynków Instytutu można zobaczyć piękny murowany dwór Stadnickich z pocz. XX w. Został on zbudowany przez bogatego ziemianina, hr. Adama Stadnickiego z Nawojowej. Wybudował on również browar -  warzone tu piwo sprzedawano do 4 karczem żydowskich w Brzeznej. We dworze mieszkała przez wiele lat jego córka Helena wraz ze swym mężem Antonim Majkowskim z Wielkopolski. Po II wojnie światowej majątek rozparcelowano. Obecnie obiekt jest w rękach prywatnych, znajduje się w nim luksusowa sala konferencyjna i bankietowa oraz pokoje gościnne. Z okien dworku wspaniałe widoki na Kotlinę Sądecką. W parku podworskim zachował się piękny starodrzew oraz kilka zabudowań gospodarczych z pocz. XX w.
W przysiółku Strzyganiec (Szczyganiec) znajduje się miejsce pątnicze związane z obrazem i płaskorzeźbą Chrystusa Frasobliwego z XVII w. Pierwsza kaplica została tu wystawiona końcem XVII w. przez rodzinę Gałęziowskich, w miejscu gdzie wcześniej stała słupowa kapliczka z rzeźbą Frasobliwego. W 1835 r. Marcin i Regina Fiutowie rozbudowali kaplicę i pokryli ją blachą. Obecnie kaplica z cudowną figurą stanowi  przybudówkę dużego, ładnego kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowanego w latach 1987-1995 i konsekrowanego 15.09.1996 r. Świątynia i stara kaplica jest ważnym miejscem pątniczym, stanowi kościół pomocniczy parafii Brzezna. Stojąc przed świątynią, można oglądać rozległe widoki na Kotlinę Sądecką, Beskidy i Tatry. 
 

Warte uwagi

Patronat medialny

Partnerzy