Siekierczyna

Rozległa wieś we wschodniej części Beskidu Wyspowego, licząca ok. 1700 mieszkańców, malowniczo położona u stóp Jeżowej Wody i Ostrej.

Spod współczesnego kościoła w centrum wsi rozciągają się piękne widoki na wschodnią część Beskidu Wyspowego i obniżenie Limanowej. Siekierczyna dzieli się na Górną (zabudowania rozrzucone na stokach Kuklacza, Gwizdora i Golcowa) oraz Dolną (w dolinie Słomki). 
Długosz notował, że w XV w. wieś stanowiła własność rodziny Rożnów herbu Gryf, potem należała do Jana Tarły, wojewody lubelskiego, a już w 1534 r. do rodziny Bobowskich. W XVI i XVII w. Siekierczyna rozwijała się pod władaniem dziedziców sąsiedniej Przyszowej: Wierzbiętów, Wielogłowskich i Żuk-Skarszewskich. Pod koniec XIX w. w Siekierczynie było aż pięć dworków. Pierwszy - zwany „Na Podstawach” - był własnością Władysława Trembeckiego. Drugi - zwany „Pągowszczyzną”, a później „Na pagórku” - był własnością Józefa i Anny Trembeckich. Trzeci dworek, zwany „Podlesie”, a później „Zarębówki”, należał do Augusta i Barbary Zarębów. Czwarty dworek, zwany „Folwarczkiem”, był własnością Marcina Hajdukiewicza, a po jego śmierci odziedziczył go syn Władysław. Piąty dworek, zwany „Rolą”, był najmniejszy i należał do Wiktora Głębockiego. Większość obszarów dworskich została rozparcelowana pomiędzy chłopów na przełomie XIX i XX w. Żyło tu wtedy ponad 1100 mieszkańców, wieś należała do parafii w pobliskiej Kaninie.
Z Siekierczyny wywodzi się rodzina amerykańskiego kardynała Jana Króla. Do czasów wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy był jednym z najbardziej znanych polskich hierarchów katolickich na świecie. Urodził się w Cleveland w stanie Ohio, jego rodzice wywodzili się z Siekierczyny (ojciec) oraz z Mokrej Wsi koło Nowego Sącza (matka). Wstąpił do seminarium w Cleveland, a po jego ukończeniu studiował prawo kanoniczne w Rzymie. Przed wybuchem II wojny po raz pierwszy odwiedził Polskę. W trakcie wojny obronił doktorat na amerykańskim uniwersytecie, co stało się początkiem jego szybkiej kariery w kościele. W latach 1971-75 był przewodniczącym Konferencji Biskupów USA i Konferencji Katolickiej Stanów Zjednoczonych. 26 razy odznaczano go wysokimi odznaczeniami amerykańskimi. Do Siekierczyny przybył jeszcze dwukrotnie, w 1972 i 1977 r. Zmarł w 1996 r. w Filadelfii.
W Siekierczynie Górnej zbudowano w latach 1986-1997 kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej. Jest jedną z najwyżej położonych świątyń na obszarze Beskidu Wyspowego (wys. 674 m) i powstał przy dużym wsparciu materialnym i organizacyjnym wspomnianego powyżej kardynała Jana Króla z Filadelfii. Świątynia zaprojektowana przez inż. Krzysztofa Białkę ma interesującą bryłę, którą tworzą dwa wzajemnie przenikające się ostrosłupy.
W Siekierczynie znajdują się dwie zabytkowe kapliczki z XIX w.: kapliczka szafkowa z figurą M. B. Bolesnej oraz kapliczka słupowa z 1882 r., z ludową rzeźbą Frasobliwego. W Siekierczynie Dolnej, przy skrzyżowaniu dróg znajduje się dworek szlachecki „Na Podstawach” będący obecnie własnością prywatną, obok dworku stoi XIX-wieczny spichlerz drewniany.
 

Warte uwagi

Patronat medialny

Partnerzy