Rozdziele

Niewielka wieś (870 mieszkańców), położona na zboczach Łopusza i Kobyły. Pod względem administracyjnym należy do gminy w Żegocinie. Nazwa wywodzi się prawdopodobnie od faktu, że miejscowość położona jest na dziale wód i ?rozdziela? dorzecze Raby i Dunajca.

Najcenniejszym zabytkiem wsi jest gotycki, drewniany kościół p.w. św. Jakuba konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z 1563 r., zbud. wg tradycji z fundacji króla Zygmunta Augusta. Kościół ten został przeniesiony do Rozdziela z niedalekiej Królówki w 1985 r. Został zbudowany w Królówce już w XV w., pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, co odnotował w „Liber Beneficiorum" Jan Długosz. Układ przestrzenny kościoła jest charakterystyczny dla późnogotyckiej architektury kościelnej Małopolski. Budowla wzniesiona jest „na zrąb” zamknięta wielobocznym prezbiterium. Zachowane we wnętrzu resztki polichromii pochodzą z I połowy XVI w. Polichromia pokrywała także wnętrze niegdyś stojącej w pobliżu kościoła wieży, w której znajdowały się 3 dzwony. Nad wejściem zbudowany jest chór muzyczny, na którym w XVIII w. pojawiły się organy. W tym kościele przyjął chrzest w 1791 r. Kazimierz Brodziński - prekursor polskiego romantyzmu. Jego wsią rodzinną była Królówka. Po II wojnie światowej, w 1947 r. postanowiono kościół przenieść na cmentarz w Królówce, gdzie miał się stać muzeum K. Brodzińskiego. Jednak w 1985 r., po rozbiórce kościół przeniesiono do Rozdziela, gdzie wiernie go zrekonstruowano. Przeniesienie kościoła do Rozdziela miało być zaczątkiem stworzenia w tym miejscu skansenu wsi pogórzańskiej.
Niestety, nie zachowało się oryginalne wyposażenie kościoła. Obecnie w bocznej kaplicy znajduje się ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, przeniesiony z kościoła kolejowego w Nowym Sączu. Ołtarz główny i ambona są darem proboszcza ze Złotej, a obrazy drogi krzyżowej znalezione zostały na starej plebani w Żegocinie (prawdopodobnie pochodzą z XVIII w.). Tryptyk wykonał miejscowy stolarz Stanisław Paruch, który wniósł duży wkład w rekonstrukcję kościoła. W kościele znajduje się też wykonana przez miejscowego kamieniarza Jana Stacha kopia starej chrzcielnicy.
W Rozdzielu funkcjonuje popularne wśród turystów Szkolne Schronisko Młodzieżowe, tel/fax 14/ 61-33-087, www.schronisko.rozdziele.pl 
Na terenie wsi można zobaczyć kilka ciekawych kapliczek:
•Kamienna kapliczka, przy głównej drodze do Bochni, z figurą Matki Boskiej, wystawiona w 1934 r. z okazji stulecia istnienia dworu w Rozdzielu.
•Krzyż w osiedlu Zadziele, przy głównej drodze do Bochni, na przełęczy Widoma wystawiony prawdopodobnie na dawnym cmentarzu cholerycznym oraz miejscu gdzie grzebano żołnierzy poległych w kampanii 1914 r.
•Kapliczka „Pod Lipami” w Rozdzielu Dolnym, wystawiona w 1958 r., niejako „wokół” starszej, stojącej w tym miejscu figury Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Figura Matki Boskiej została ufundowana już w 1846 r. przez miejscowego dziedzica, najprawdopodobniej jako votum dziękczynne za ocalenie tutejszego dworu w trakcie rabacji. Było to miejsce od lat uznawane przez miejscową ludność za cudowne, przychodzono tutaj modlić się, prosić o wstawiennictwo w trudnościach życiowych, odprawiano msze święte i nabożeństwa majowe. Kaplicę „Pod Lipami” zaprojektował w stylu zakopiańskim architekt Longin Kokociński, powstała ona z inicjatywy ks. Michała Krawczyka jako podziękowanie za ocalenie w trakcie okupacji. Kiedy w 1986 r. stanął w Rozdzielu kościół przeniesiony z Królówki, kaplica przestał pełnić rolę kaplicy mszalnej, ale nadal cieszy się wielkim umiłowaniem i opieką parafian.
 

Warte uwagi

Powiązane informacje

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu

Rozdziele 194, 32-731 Żegocina

Patronat medialny

Partnerzy