Pasierbiec

Wioska licząca ok. 530 mieszkańców malowniczo położona u podnóża Pasierbieckiej Góry, na wys. ok. 450?500 m.

Znana jest z istniejącego tu sanktuarium i cudami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, znajdującego się w kościele o charakterystycznej, nowoczesnej sylwetce. W czasie świąt kościelnych podążają tu wielkie rzesze pielgrzymów z całej Limanowszczyzny. Pasierbiec jest również ośrodkiem letniskowym i kolonijnym, okoliczne lasy obfitują w ciekawostki przyrodnicze, sporo jest także wąskich asfaltowych dróg nadających się do turystyki rowerowej.
Pierwsza wzmianka o Pasierbcu pochodzi z połowy XV w. i nawiązuje do podziału tutejszych ziem pomiędzy przedstawicieli rodu rycerskiego herbu „Drużyna”. Dokument ten mówi, że właścicielem wsi „Paszsyerbiecz” oraz sąsiedniej Walowej Góry był rycerz Piotr z Lasocic. Wzmianki o Pasierbcu spotykamy też w królewskich rejestrach skarbowych z 2 połowy XVI w. Na początku XVII w. Pasierbiec był własnością rodziny Gabońskich, którzy z kolei sprzedali ją w 1632 r. książęcemu Kolegium Jezuickiemu z Krakowa. Po kasacie tego zakonu pod koniec XVIII w. stał się własnością skarbu państwa.
Historia kultu maryjnego związana jest bezpośrednio z osobą Jana Matrasa zwanego „Leśniakiem” z pobliskiej Laskowej, który - będąc żołnierzem na służbie austriackiej - odniósł ciężką ranę w bitwie pod Rastatt  5.06.1796 r. (wojny francusko-austriackie). Jak mówi miejscowe podanie, jeszcze na polu bitwy, pod gradem kul nieprzyjacielskich, złożył uroczysty ślub, że jeśli wyjdzie cało z tej opresji stanie się gorącym orędownikiem Matki Przenajświętszej. Słowo stało się ciałem. Udało mu się przeżyć i po powrocie w rodzinne strony wybudował w Pasierbcu kaplicę jako wotum dziękczynne za swe ocalenie. W kaplicy umieścił obraz Matki Boskiej pędzla nieznanego malarza z okolicy Gorlic. W 1824 r. biskup tarnowski zezwolił na poświęcenie kaplicy i doroczne odpusty ku czci Matki Boskiej Pocieszenia, a Pasierbiec w ciągu kilkunastu lat stał się ważnym miejscem kultu maryjnego i celem licznych pielgrzymek. W związku z rozszerzającym się kultem maryjnym założono w 1951 r. tzw. „księgę łask” i rozpoczęto starania o utworzenie samodzielnej parafii.
W latach 1973–1983 wzniesiono wg projektu Zbigniewa Zjawienia nowoczesną świątynię, która jest charakterystycznym elementem lokalnego krajobrazu. Bryła tej budowli nawiązuje do litery „M” (jak Maria). Poświęcenia fundamentów dokonał w lipcu 1973 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. 10 lat później 21.05.1983 r. poświęcono nową świątynię i w uroczystej procesji przeniesiono do niej cudowny obraz ze starej kaplicy. Koronacji obrazu MB Pocieszenia dokonał 29.08.1993 r. biskup J. Życiński. W ceremonii tej uczestniczył między innymi kardynał Czech Miroslav Vlk. Drogę krzyżową projektował wybitny architekt krakowski Wincenty Kućma.
W pobliskiej wsi Makowica, na parceli S. Jońca (po lewej stronie wąskiej drogi od Pasierbca) znajduje się murowana kapliczka z XIX w. wystawiona na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. W górnej części wsi możemy zobaczyć drewnianą kapliczkę szafkową z XIX w. na miejscu dawnego cmentarza cholerycznego. 
W przysiółku Bałażówka stoi stalowy krzyż, wystawiony w 2000 r., spod którego rozciąga się piękny widok na południe.
W Pasierbcu mieszkał znany rzeźbiarz-prymitywista Jan Kołodziejczyk (zmarł w 1979 r.). Zainteresowanym polecamy wizytę u p. Teresy Dudziak, która maluje na szkle sceny religijne oraz tematy krajobrazowe i przyrodnicze. Prowadzi również kiosk z pamiątkami i dewocjonaliami, jest przewodnikiem po pasierbieckim Sanktuarium.
 

Warte uwagi

Patronat medialny

Partnerzy