Naszacowice

Wieś w szerokiej dolinie Smolnika, niedaleko jego ujścia do Dunajca. Liczy ponad 700 mieszkańców, należy do gminy Podegrodzie. Wcześniej wieś nazywała się również Naszczowice. Nazwa zdaniem toponomastyków wywodzi się od imienia pierwotnego właściciela osady Nosacza.

Wieś należała od 1280 r. do klasztoru klarysek w Starym Sączu. Część jej obszaru stanowiła jednak dobra rycerskie (m.in. Wierzbiętów). Po I rozbiorze Polski włości klasztorne zostały upaństwowione, a w ramach kolonizacji józefińskiej, pod koniec XVIII w. osadzono tu 8 rodzin niemieckich.
Na stromym wzgórzu „Zamczysko” nad Dunajcem znajduje się jedno z największych i najlepiej przebadanych wczesnośredniowiecznych grodzisk Państwa Wiślan. Powstało prawdopodobnie w VIII wieku i stanowiło najważniejsze centrum osadnicze i kulturowe na obszarze Kotliny Sądeckiej i doliny Dunajca. Ogromny obszar - 15 hektarów - stawia je w rzędzie największych wczesnośredniowiecznych założeń obronnych na obszarze południowej Polski. Było to grodzisko składające się z właściwego grodu i aż 5 podgrodzi, otoczonych dość skomplikowanym układem wałów. Zostało odkryte w 1863 r. przez Szczęsnego Morawskiego, a dokładnie zinwentaryzowane przez A. Żakiego oraz zwłaszcza przez J. Poleskiego. Ujawniony podczas badań archeologicznych materiał dowodzi, że gród był nie tylko plemiennym ośrodkiem władzy, ale także centrum gospodarczym i handlowym. Wyróżniono tu aż 10 faz osadniczych. Nieznane są przyczyny upadku grodu naszacowickiego, ale prawdopodobnie jego funkcje przejął gród w pobliskim Podegrodziu. Niektórzy badacze upadek grodu łączą z najazdem Państwa Wielkomorawskiego.
W Naszacowicach mieszka p. Kazimierz Twardowski, znany malarz pejzażysta. W swej twórczości szczególnie upodobał sobie malownicze plenery Norwegii i Bretanii.
 

Warte uwagi

Patronat medialny

Partnerzy