Młynne

Wieś licząca 1360 mieszkańców, położona w głębokiej dolinie Łososiny u podnóża pasma Jaworza i Sałasza. Przechodzi tędy widokowa droga z Limanowej do Bochni.

Między Młynnem a Laskową Łososina tworzy malowniczy przełom, ocierając się o wzgórze Załpy i odsłaniając piękne ławice piaskowca. Planuje się tutaj  budowę dużego zbiornika retencyjnego na Łososinie, który łączyłby funkcje przeciwpowodziowe i rekreacyjno-turystyczne. Stanowiłby również ujęcie wody pitnej dla Limanowej i okolic. Inwestycja ta jest jednak krytykowana przez środowiska ekologiczne, może bowiem spowodować zakłócenia w migracji ryb i zniszczenie charakterystycznych gatunków roślinności wodnej i nadrzecznej. Na razie (początek 2011 r.) budowa zbiornika nie jest ujęta w programie inwestycji centralnych, co na kolejne lata przedłuża problem mieszkańców Młynnego, którzy na zarezerwowanym od 1953 r. rozległym terenie nie mogą nic wybudować.
W XIX w. w Młynnem Niżnym był drewniany dworek zwany „Słomiana”. Jego właścicielem był Teodor Laskiewicz, ożeniony z Rozalią Głębocką. Po śmierci Teodora, w połowie XIX w., majątek odziedziczyła jego córka, która wyszła za mąż za Juliusza Żuławskiego. Ich dzieckiem był Kazimierz Żuławski, powstaniec styczniowy i działacz niepodległościowy. Synów wychowywał w tradycji patriotycznej, kulcie powstań narodowych i szacunku do historii Polski. Nie szczędził też środków na wszechstronną edukację na najlepszych krajowych i zagranicznych uczelniach. W dworku „Słomiana” urodził się i spędził swe lata dziecięce wybitny poeta, pisarz fantastyczno-naukowy i żołnierz legionowy Jerzy Żuławski (1874-1915). Po studiach w Krakowie, Zurychu i Bernie został ostatecznie nauczycielem i pisarzem. Zasłynął jako autor trylogii fantastycznej: „Na srebrnym globie”, „Zwycięzca” i „Stara Ziemia”. Pozostawił po sobie również kilka tomów znakomitych poematów. Był czynnym ratownikiem TOPR, przewodnikiem tatrzańskim, autorem opowieści o Klimku Bachledzie, napisał doktorat z astronomii na UJ. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Piłsudskiego, gdzie pracował w departamencie wojskowym. Zmarł na tyfus w szpitalu w Dębicy w 1915 r. Jego stryjecznym wnukiem jest znany polski reżyser Andrzej Żuławski, który jeden ze swych filmów („Na srebrnym globie”) oparł na powieści swego wybitnego przodka.
Obecnie dworek Słomiana już nie istnieje. Dawne dworzyszcze znajduje się bezpośrednio nad Łososiną, w północno-wschodniej części wsi. Zachował się charakterystyczny starodrzew i pojedyncze zabudowania gospodarcze. Poniżej dworu, nad rzeką, rośnie interesujący las łęgowy.
Przy głównej drodze do Bochni i Laskowej zachował się jeszcze budynek starego młyna, do którego wodę doprowadzano tzw. przykopą (młynówką). Obecnie nie pełni już funkcji gospodarczych. 
 

Warte uwagi

Powiązane informacje

Gospodarstwo agroturystyczne

Wątroba Rafał Młynne 146, 34-600 Limanowa

Patronat medialny

Partnerzy