Krzeczów

Wieś w gminie Lubień, licząca 850 mieszkańców. Położona jest nad doliną Krzeczówki, przy skrzyżowaniu ruchliwej ?Zakopianki? z dawnym traktem cesarskim, przechodzącym na tym odcinku z grzbietu Bórawy na Luboń Mały.

Nazwa wywodzi się od założyciela osady imieniem Krzecz, bądź też – wedle innej teorii - od „krzeczków”, czyli chłopów zwolnionych z niektórych powinności feudalnych.
Pierwsza wzmianka o osadzie „Creczow” pochodzi z roku 1414. W okresie buntów chłopskich w XVI-XVIII w. wieś była ośrodkiem oporu przeciwko powinnościom feudalnym, bezwzględnie egzekwowanym przez kasztelanów krakowskich. Z Krzeczowa właśnie wywodził się najsłynniejszy w okolicy przywódca buntów chłopskich, Walenty Marszałek. Działał on w okresie, gdy urząd kasztelana sprawował sprawny, ale słynący z twardej ręki zarządca – Stanisław Warszycki.
W czasie działań wojennych w 1939 r. wieś została częściowo spalona przez wkraczające oddziały niemieckie. Miejscowa konspiracja, związana z ZWZ-AK, została spenetrowana przez niemieckich konfidentów, co w efekcie zakończyło się krwawą pacyfikacją, przeprowadzoną przez sądeckie Gestapo 20.041943 r. – rozstrzelano wówczas 20 mieszkańców, a kilkunastu dalszych wywieziono do obozów koncentracyjnych.
Drewniany kościół p.w. św. Wojciecha, pochodzący z XVI/XVII w., który został przeniesiony tutaj z pobliskiej Łętowni w 1760 r. Obok stoi wybudowana w 1793 r. wieża konstrukcji słupowej. Wewnątrz zwraca uwagę szesnastowieczny ołtarz późnogotycki z wizerunkiem MB Krzeszowskiej, reszta wyposażenia jest w przeważającej części barokowa. Wokół świątyni współczesne stacje drogi krzyżowej oraz pomnikowy starodrzew, m.in. 500-letni dąb. 
Figura „Bożej Męki” nieopodal budynku szkoły, stojąca wedle tradycji w miejscu cmentarza cholerycznego z 1710 r. Nieco wyżej, po przeciwnej stronie drogi obelisk upamiętniający ofiary pacyfikacji – ich mogiła znajduje się na pobliskim cmentarzu.
 

Warte uwagi

Patronat medialny

Partnerzy