Koszary

Niewielka wieś u podnóża Paproci, rozciągnięta wzdłuż Łososiny, która na tym odcinku płynie malowniczymi zakolami.

W nurcie rzeki sporo potężnych głazów i niewielkich bystrzy (mieszkańcy mówią na to miejsce Tabacorz), które nadają jej prawdziwie górski charakter. Ze wsi można urządzać wycieczki w rejon Paproci, Kostrzy i Zęzowa.
Ozdobą wsi był niegdyś piękny dwór modrzewiowy z pocz. XIX w., w którym zamieszkiwał Apolinary Prus-Zieliński, weteran powstania listopadowego, pochodzący z niedalekich Klęczan. W późniejszym okresie miała tu swoją siedzibę Podhalańska Żeńska Szkoła Rolnicza, tzw. Szkoła Gospodyń Wiejskich. W 1971 r. osadzono w Koszarach (w budynku obok dworu) Romów z grupy Bergitka Roma. 
We wsi znajduje się także zabytkowa kapliczka z 1846 r., na miejscu cmentarza cholerycznego. Z miejscem tym jest związane ciekawe podanie. Otóż na pocz. XX w. właścicielem tego terenu był Żyd Ajzyk. W 1923 r. poproszono go o wydzielenie części gruntów dla gminy, w celu sprawowania przez katolików bieżącej opieki nad cmentarzem i kapliczką. Na prośbę tę odpowiedział: „bierzcie ile chcecie, przecież tu leżą ludzie, dobrzy ludzie”.
 

Warte uwagi

Patronat medialny

Partnerzy