„Kocębówka pod Ziołami”

Kocęba Lucjan i Daniela 34-652 Nowe Rybie 69

tel. 18 33 22 351, kom. 600034870

Oferta

Nowe Rybie

Wioska, licząca ok. 720 mieszkańców, położona w szerokim obniżeniu Rybiego Potoku (dopływ Tarnawki) pomiędzy stokami Pasierbieckiej Góry i Kostrzy.

Patronat medialny

Partnerzy