Długołęka-Świerkla

Rozległa wieś (ok. 800 mieszkańców) we wschodniej części Beskidu Wyspowego rozciągnięta wzdłuż potoku Gajdoszowiec (dolny odcinek jest nazywany Gostwiczanką), w otoczeniu zalesionych wzniesień Piekła (660 m), Chełmku (484 m) i Zagórowa (599 m).

Pierwotnie były to dwie osobne miejscowości: Długołęka i Świerkla, które należały od końca XIII w. do klasztoru klarysek w Starym Sączu, a później przeszły częściowo w ręce prywatne. Ich właścicielami bądź dzierżawcami były rody rycerskie i znaczniejsi mieszczanie sądeccy. Początki miejscowej parafii datują się na XIV w., liczyła ona wówczas ok. 270 wiernych, potem obie wsie zostały przyporządkowane  parafiom w Przyszowej i Podegrodziu. Po wybudowaniu nowego kościoła w latach 1982-88 utworzono ponownie samodzielną parafię. W okresie międzywojennym wybudowano pierwszą drewnianą szkołę na tzw. „Kamieńcu”.
W centrum wsi, naprzeciwko współczesnego murowanego kościoła parafialnego stoi w otoczeniu 4 wiekowych lip kaplica pw. Nawiedzenia NMP, wzniesiona w 1894 r. z fundacji rodziny Platów. Wewnątrz ołtarz z obrazami  Matki Boskiej i  Chrystusa Ukrzyżowanego. Kaplica stoi „tyłem” do drogi, co pozwala przypuszczać, że niegdyś główny trakt komunikacyjny przez wieś wiódł wzdłuż potoku. Wg ludowych podań epidemia czerwonki, która panowała w okolicy pod koniec XIX w., ominęła tych mieszkańców, którzy gorliwie modlili się pod tą kaplicą.
 

Warte uwagi

Patronat medialny

Partnerzy