Łyżka (803 m)

Zalesiony szczyt nad Przyszową i Łukowicą, stanowiący najwyższą kulminację grzbietu ciągnącego się od Jabłońca nad Limanową w stronę Pępówki nad doliną Słomki. Tłumaczenie nazwy jest dwojakie. Z jednej strony miejscowi przywołują legendę jakoby księżna Kinga, uciekając przed najazdem tatarskim, schroniła się w gródku na tym wzniesieniu i zgubiła srebrną łyżkę. Część badaczy (J. Czaja) twierdzi ponadto, że góra z daleka swym kształtem przypomina ogromną leżącą łyżkę. Żegota Pauli w swych relacjach z podróży naukowych po Sądecczyźnie przywołuje legendę, „że skarby klasztorne zostały zakopane na górze Łyżka w Przyszowej”. Wśród miejscowej ludności funkcjonuje również określenie „Wyżka”. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z końca XIX w. podaje, że „na wyniosłej górze Łyżce jest śród lasu miejsce zwane Stare Zamczysko, gdzie wedle podania ludu miał ongiś stać potężny gród, którego jedyną dziś pozostałością są gruzy kamieni pokrywające obszerne podziemia, dla bardzo ciasnych przejść i zepsutego powietrza niedostatecznie zbadane”.
Analizując topografię wzgórza, zauważyć można, że pod samym szczytem od strony zachodniej mógł się znajdować niewielki gródek drewniano-ziemny, służący jako miejsce schronienia miejscowej ludności. Natomiast właściwa fortalicja mogła się znajdować bardziej na wschód, na zboczu, w miejscu, które miejscowa ludność nazywa Starym Zamczyskiem, nieopodal przysiółka Zamek. Mnóstwo tu wałów ziemnych, kopców, olbrzymich głazów i rumoszu skalnego. Znajduje się tam też niewielka jaskinia i regularne stożkowate formy ziemne. Jarosław Czaja - miejscowy pasjonat - snuje hipotezę, że być może właśnie tutaj znajdował się legendarny zamek Lemiesz, którego śladów w dokumentach i terenie poszukiwali M. Cabalska, H. Langerówna i A. Żaki (za tą teorią przemawiać może też fakt, że w opracowaniach z XIX w. spotykamy nazwę płynącego tu potoku „Lemierzysko”). Zamek Lemiesz przez większość badaczy jest jednak sytuowany na Białowodzkiej Górze nad Dunajcem, a na stokach Łyżki, koło przysiółka Zamek znajduje się po prostu spore osuwisko.
 

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy