Łopusze (661 m)

Zalesiony szczyt nad Żegociną i Rozdzielem, mający 2 wierzchołki: Łopusze Zachodnie o wys. 661 m oraz Łopusze Wschodnie o wys. 612 m. Nazwa odnosi się do wielkiej ilości łopuchów (lepiężnik biały) pospolicie rosnących na tut. zboczach. Łopuchów było niegdyś tak dużo, że miejscowi chłopi używali ich jako podściółki dla bydła. Część miejscowych mówi na szczyt Patryja z racji istnienia tam niegdyś wieży triangulacyjnej. K. Sosnowski w przewodniku „Ziemia Krakowska” z 1948 r. używa określenia „Opusze”. Podobna nazwę - „Opuszcza” - używali również na swych mapach kartografowie austriaccy.
Stoki północne Łopusza porasta ładny las bukowo–jodłowy regla dolnego, natomiast stoki południowe są w znacznej części zagospodarowane przez uprawy rolne oraz pojedyncze zagrody, dlatego też panoramy w stronę Beskidu Wyspowego są tu bardzo piękne. 
Pod szczytem Łopusza, przy tak zwanej „starej drodze kościelnej” z Rozdziela do Żegociny, spotkamy krzyż drewniany, upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej. Niewielka awionetka rozbiła się tutaj w dniu 29.05.2002 r., zginęły 4 osoby.
Na grzbietowym osiedlu Rosochatka znajduje się bardzo ciekawe gospodarstwo ekologiczne, posiadające własną minielektrownię, pasiekę, wędzarnię i młyn wiatrowy
 

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy