Lubogoszcz (968 m)

Pękny szczyt o charakterystycznym trapezowatym kształcie, wznoszący się stromymi, zalesionymi stokami pomiędzy dolinami Mszanki i Kasinki. Jego grzbiet rozciągnięty na osi wschód-zachód ma trzy wierzchołki: Zapadlisko (766 m), Lubogoszcz Zachodnia (953 m,) oraz Lubogoszcz (szczyt główny, wysunięty najbardziej na wschód o wys. 968 m). Odcinek grzbietu pomiędzy szczytem głównym a Lubogoszczą Zachodnią nosi nazwę Kozia Broda. Niegdyś kwitła tu gospodarka pasterska, dzisiaj szczytowe polany całkowicie pozarastały świerczyną, a ograniczone panoramy możemy oglądać tylko na szlakach podejściowych. Na zalesionym szczycie wystawiono latem 2010 r. krzyż metalowy (stanowi replikę krzyża ze szczytu Sass Pordoi we włoskich Dolomitach), obok znajduje się miejsce odpoczynku dla turystów (drewniane ławki, stół). Z Lubogoszczą związanych jest sporo miejscowych legend, w których aż roi się od czartów, płanetników, utopców, boginek i innych przedstawicieli demonologii Zagórzan.
Ciekawostki krajoznawcze związane ze szczytem:
·         Na zachodnim stoku Lubogoszczy, przy czarnym szlaku do Kasinki, znajduje Baza Wypoczynkowa „Lubogoszcz”, będąca własnością gminy Kraków i stanowiąca oddział Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego. Składa się z kilkunastu drewnianych domków kempingowych, obiektów sportowych i budynków zaplecza sanitarno-żywieniowego. Jest to dawne obozowisko międzynarodowej organizacji chrześcijańskiej o nazwie YMCA (Young Men’s Christian Association). YMCA przywędrowała do Polski wraz z Armią Hallera po zakończeniu I wojny światowej. Jej symbolem jest równoramienny trójkąt, oznaczający trzy podstawowe cele stowarzyszenia - rozwój duchowy, fizyczny i umysłowy każdego człowieka. Ośrodek został zbudowany na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, przybywały do niego grupy turystyczne z Łodzi, Warszawy i Krakowa, a nawet z Ameryki. Dziś gospodarują tu głównie grupy harcerskie, zielone szkoły i wycieczki zbiorowe. Tel. 18 33 13 001, www.lubogoszcz.mszana.pl. Funkcję dyrektora ośrodka pełni z wielkim zaangażowaniem p. Maria Grzęda - przyjaciółka młodzieży i znawczyni Beskidu Wyspowego.
·         Poniżej ośrodka można zobaczyć interesujący stawek Żabie Oczko. Znajduje się ono w typowej niszy osuwiskowej i jest efektem obsunięcia się wielkich mas ziemi (niegdyś było to zjawisko dość częste na stokach Lubogoszczy, stąd też pochodzi nazwa Zapadlisko). Jeziorko było dawniej nazywane przez miejscowych Stawiskiem, nazwę „Żabie Oko” nadali mu turyści. Jeziorko zostało zauważone przez działaczy YMCA podczas przelotu samolotem po I wojnie światowej i ten właśnie fakt zaważył podobno na decyzji o budowie ośrodka wypoczynkowego w tym miejscu.
·         Na północno-wschodnim stoku Lubogoszczy znajduje się jeszcze jedno jeziorko zwane Morskim Okiem. Dzisiaj ma postać wielkiej, zarastającej młaki (większa ilość wody tylko po dłuższych opadach). Dojście od najwyższego zabudowania osiedla Podlesie (tu można spytać o dokładne położenie), ścieżką w kierunku północnym, lub od szlaku czerwonego (w miejscu, gdzie na niewielkim rozwidleniu zaczyna się zasadnicze podejście pod szczyt) ok. 20 min. na północ. Na stromym stoku nad Morskim Okiem pojedyncze wychodnie skalne.
·         Na wznoszącym się nad Kasiną Wielką stoku znajduje się miejsce nazywane, przez miejscowych Zamczyskiem lub Gródkiem. Fragmentaryczne badania archeologiczne przeprowadzone w tym miejscu nie wykazały jednak żadnych śladów prehistorycznej osady.
·         W 2003 r. na północno-wschodnim stoku Lubogoszczy odkryto stanowisko rzadkiej paproci języcznik zwyczajny (phyllitis scolopendrium). Stało się to małą sensacją przyrodniczą, ponieważ na obszarze Beskidu Wyspowego znane było tylko jedno stanowisko tego gatunku na Kostrzy (720 m), co zresztą zadecydowało o powołaniu tam rezerwatu przyrody. Stanowisko na Lubogoszczy odkryte przez Bogusława Bubulę i Bartłomieja Sułkowskiego liczy ok. 500 egzemplarzy.
·         Drzewostan na stokach Lubogoszczy (zwłaszcza jodły) jest bardzo cenny, stąd szyszki i nasiona są zbierane przez służby leśne i gromadzone w centralnym banku nasion.
·         Zachodnimi stokami Lubogoszczy biegnie przyrodnicza ścieżka edukacyjna, znakowana żółtymi trójkątami. Zaczyna się koło ośrodka wypoczynkowego „Lubogoszcz” i biegnie przez jodłowy drzewostan nasienny (najstarsze jodły prawie 50 m wysokości), prezentując na 10 przystankach najważniejsze zagadnienia gospodarki leśnej. Trasa ma ok. 2 km długości, najwyższy punkt osiąga na wysokości 640 m. Warto zwrócić uwagę na rumowiska piaskowca, niewielkie wodospady i pojedyncze wychodnie skalne.
·         W okresie międzywojennym na stokach Lubogoszczy odkryto niewielkie źródła solankowe. Powstała nawet koncepcja głębszej analizy balneologicznej, a w perspektywie przemysłowej eksploatacji źródeł. Jednak sporządzony kosztorys wykazał nieopłacalność takiego przedsięwzięcia.
·         Wędrując na Lubogoszcz zielonym szlakiem z Mszany Dolnej, warto zwrócić uwagę na urozmaiconą rzeźbę terenu w środkowej jego części. Można tu zobaczyć typowe formy osuwiskowe: niewielkie ściany skalne i rumowiska piaskowców. 
·         Najcenniejsze fragmenty lasów na Lubogoszczy chronione są w ramach sieci „Natura 2000”
·         Na fali ostatnich sukcesów Justyny Kowalczyk władze gminy Mszana Dolna i  działacze sportowi z Kasiny Wielkiej forsują pomysł wybudowania na wsch. stokach Lubogoszczy Europejskiego Centrum Narciarstwa Klasycznego.

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy