Krzywicka Góra (584 m)

Dwukilometrowy grzbiet odchodzący ku dolinie Raby od głównego grzbietu Pasma Łysiny. Wierzchołkiem zwornikowym jest Działek (600 m), pod którym znajduje się jeden z ważniejszych w okolicy węzłów szlaków turystycznych – doskonały punkt widokowy na liczne szczyty Pasma Łysiny. Nazwa Krzywickiej Góry pochodzi od Krzywicy – założonego w XVI w. przysiółka Pcimia. Z grzbietem związane są legendy o mieszkającym niegdyś na polanie Granice czarowniku, bydle i dzieciach utopionych w bagniskach oraz skarbach, które ukrywali zbójnicy w zawalonych dzisiaj jaskiniach. 
Na początku II wojny światowej, o świcie 5.09.1939 r., po nocnym marszu z Trzemeśni, batalion KOP „Wilejka” ostrzelał z Krzywickiej Góry szykujące się do natarcia jednostki niemieckiej 2 Dywizji Pancernej, zadając im spore straty.
Ciekawostką przyrodniczą grzbietu są liczne osuwiska. W niszy jednego z nich, na północnym stoku, spotykamy wysokie na 4 do 8 metrów ściany skalne, nazywane Wielkim Kamieniem (także Diabelskim Kamieniem), stanowiące potencjalny pomnik przyrody nieożywionej. U ich stóp znajduje się niewielkie, lecz ciekawe głazowisko. Na najwyższej skałce wykute daty zwiedzania (najstarsza z 1869 r.). Do skał prowadzi czarny szlak dojściowy, odgałęziający się od żółtego tuż na północ od wspomnianej, zarastającej polany Granice.
 

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy