Kamionna (801 m)

Widokowy szczyt nad Żegociną, stanowiący najwyższą kulminację długiego pasma, ciągnącego się od doliny Łososiny przez Kobyłę i Łopusze. Mimo stosunkowo niewielkiej wysokości, jego zalesiona sylwetka przedstawia się bardzo efektownie, zwłaszcza od strony północnej. Na południowych, łagodniejszych stokach rozłożyły się góralskie przysiółki i pola. Przez miejscowych szczyt często nazywany jest Makowicą albo Jeziernikiem. Dawniej funkcjonowała również nazwa Patria (od wieży triangulacyjnej na wierzchołku).  Na jego południowo-wschodnich stokach znajduje się duży kompleks narciarski, kilka tras zjazdowych oraz niewielkie schronisko, obecnie nazywane „Na Zadzielu”. Na zarastającym szczycie węzeł szlaków turystycznych. Najładniejsze panoramy w kierunku wschodnim rozciągają się z polany Makowica, przy zejściu w stronę przełęczy Widomej.
Las na północnym zboczu Kamionnej został objęty ochroną rezerwatową w lipcu 1997 r. Chroni się tutaj dobrze zachowany zespół buczyny karpackiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 64 ha.
Na przełączce przy zejściu w stronę Pasierbieckiej Góry, znajduje się niewielkie torfowisko - zarastający stawek (długość ok. 80 m, szerokość maks. ok. 15 m), z którym związane są liczne legendy. Niestety jeziorko intensywnie zarasta i jest coraz płytsze, choć - jak twierdzą miejscowi - utopiła się tu już niejedna owca, a nawet silne woły. Z kolei przy drodze zejściowej do Żegociny znajduje się źródło mineralne Zuber („źródło św. Franciszka”) i ślady dużego osuwiska (→ Żegocina). Dojście za szlakiem żółtym, a potem czerwono-białym szlakiem spacerowym.
 

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy