Grunwald

Niewielkie, po części zalesione wzniesienie górujące od południowego wschodu nad Mszaną Dolną, na mapach i w literaturze krajoznawczej mylnie utożsamiane z sąsiednią, wyższą Wsołową. Grunwald, nazywany również przez miejscowych Kobylą Głową, Kopą, a niegdyś Burdelem (sic!) - jest bowiem niewysoką kulminacją północnego grzbietu Wsołowej, schodzącego nad wschodnią część Mszany, nad dolinę Słomki. Nazwa „Grunwald” ma stosunkowo krótką metrykę historyczną i nawiązuje do uroczystości 500-lecia wiktorii grunwaldzkiej, które Stronnictwo Ludowe organizowało z wielkim rozmachem na terenie Limanowszczyzny 15 lipca 1910 r. W tym dniu wyruszył z Mszany uroczysty pochód, który uświetniały konne banderie, młodzież szkolna z nauczycielami, kapele ludowe i grupy mieszkańców okolicznych wsi w ludowych strojach. Na wzgórzu Grunwald postawiono wysoki dębowy krzyż i odprawiono uroczystą mszę świętą. Wieczorem w centrum Mszany odbył się koncert pieśni narodowych, wystawiono również sztukę teatralną pt. „Wóz Drzymały”. Od tego czasu na Grunwaldzie odbywały się uroczystości patriotyczne, nabożeństwa i majówki.
Krzyż przetrwał obie wojny światowe, okres PRL-u, ale w końcu zmógł go upływający czas. W końcu lat 80-tych XX w. przewrócił się i dopiero w 1990 r., z inicjatywy mieszkańców Mszany, właścicieli okolicznych pól, państwa Znachowskich oraz p. Jana Jani wystawiono nowy krzyż metalowy, stojący po dzień dzisiejszy. Stary krzyż drewniany, jako jeden z nielicznych oryginalnych krzyży grunwaldzkich z obszaru Galicji został przeniesiony na plebanię w Mszanie, gdzie czeka na konserwację i lepsze czasy…
Do krzyża na Grunwaldzie wiedzie szlak spacerowy wyznakowany z centrum Mszany Dolnej, czas przejścia ok. 25 min. Spod krzyża rozciąga się piękna panorama na północ i zachód.
 

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy