XIII FESTIWAL ZESPOŁÓW REGIONALNYCH BESKIDU WYSPOWEGO "BESKIDZKA PODKÓWECKA"

Mszana Dolna dnia 14-15 września 2024 roku
Opublikowano: 14.09.2024

REGULAMIN XIII FESTIWALU ZESPOŁÓW REGIONALNYCH BESKIDU WYSPOWEGO „BESKIDZKA PODKÓWECKA”

 

1. Organizatorzy

Forum Gmin Beskidu Wyspowego

Miasto Mszana Dolna

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej

 

2. Cele Festiwalu

Festiwal ma na celu kultywowanie i upowszechnianie bogactwa kultury ludowej, tradycji grup tworzących i działających na terenie Beskidu Wyspowego, grup etnograficznych: Górali Zagórzan, Kliszczaków, Podhalan, Białych Górali, Lachów Szczyrzyckich, Limanowskich i Sądeckich, Krakowiaków. Bogate tradycje zespołów niech będą inspiracją do zachowania najcenniejszych i autentycznych wartości w śpiewie, tańcu, stroju i obrzędach dla młodego pokolenia, a także źródłem do zachowania własnej historii i tożsamości regionalnej. Festiwal będzie również okazją do spotkania się zespołów i zaprezentowania swoich osiągnięć mieszkańcom i turystom odwiedzającym naszą piękną ziemię. Jest również kulturalnym podsumowaniem akcji Odkryj Beskid Wyspowy.

 

3. Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 14-15 września 2024 roku w Miejskim Domu Kultury w Mszanie Dolnej.

 

4. Festiwal obejmuje:

Zespoły regionalne z Gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Lubień, Łącko, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raciechowice, Słopnice, Trzciana, Tymbark, Wiśniowa, Żegocina oraz z Miast: Dobczyce, Limanowa, Mszana Dolna, Rabka-Zdrój.

 

5. Festiwal ma charakter konkursu, w którym mogą wziąć udział wszystkie zespoły (młodzieżowe, dziecięce, dorosłe) działające na terenie Beskidu Wyspowego

 

6. Festiwal prowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- zespoły dziecięce (wiek do 14 lat)

- zespoły młodzieżowe (wiek 15-17 lat)

- zespoły dorosłe (wiek powyżej 18 lat)

Zespoły oceniane będą jako zespoły regionalne prezentujące folklor tradycyjny i zespoły prezentujące

folklor artystycznie opracowany.

 

7. Czas trwania występu nie powinien przekraczać:

- 20 minut – zespoły dziecięce

- 25 minut – zespoły młodzieżowe

- 30 minut – zespoły dorosłe

Za przekroczenie czasu prezentowanych programów komisja przyzna punkty ujemne.

 

8. W celu oceny prezentowanych programów powołana zostanie przez organizatorów Komisja

Konkursowa - Konsultantów, która dokona oceny wg ustalonych kryteriów w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt komisji jest ostateczny.

 

9. Zespoły na scenie winny prezentować programy zgodne z tradycją i kulturą danego regionu,

zachowując: właściwy strój, rekwizyty, skład muzyki, gwarę, odpowiedni repertuar tańców i melodii a w przypadku programu obrzędowego, obrzęd zgodny z danym regionem.

 

10. Kryteria oceny:

- wybór repertuaru właściwy dla swojego regionu, wierność w ukazaniu tradycji,

- konstrukcja programu i poziom jego scenicznej interpretacji,

- strój zgodny z tradycją regionu, właściwe i schludne ubranie wykonawców (w tym uczesanie, nakrycie głowy),

- rekwizyty dostosowane do treści programu i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,

- właściwie dobrany repertuar pieśni i przyśpiewek oraz czystość śpiewu,

- tradycyjny skład muzyki (z wyłączeniem akordeonu, dopuszczona heligonka), czystość brzmienia oraz poziom wykonania zaprezentowanych utworów w programie,

- charakterystyczne dla danego regionu wykonanie tańców, dostosowanych do możliwości wykonawców i przedstawianego programu,

- zachowanie gwarowego brzmienia tekstów oraz pieśni i przyśpiewek,

- wrażenie i ogólny wyraz artystyczny widowiska, programu.

 

11. Organizatorzy przewidują spotkanie opiekunów, kierowników i instruktorów zespołów celem wymiany spostrzeżeń i uwag.

 

12. Podsumowanie Festiwalu i wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 15 września 2024 roku po zakończeniu festiwalu i odczytaniu protokołu.

 

13. Nagrody:

Komisja Konkursowa przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe.

 

14. Koszty dojazdu grup na Festiwal pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie.

 

15. Organizatorzy zapewniają wyżywienie dla uczestników Festiwalu.

 

16. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

17. Liczebność grup i zespołów:

Organizatorzy proponują aby liczba członków zespołu nie przekraczała 35 osób wraz z osobami towarzyszącym.

 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przedstawionych programów na taśmach wideo i zdjęciach fotograficznych.

 

19. Wypełnione karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2024 roku na adres e-mail:

Forum Gmin Beskidu Wyspowego info@odkryjbeskidwyspowy.pl

 

20. Koordynatorem Festiwalu jest

Piotr Lulek, tel. 669 031 244, e-mail: piotr.lulek@wp.pl

XV edycja akcji ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2024

Wyjście na trasę o godz. 8.00 (za wyjątkiem Lubonia Wielkiego i Ćwilina nocne o godz.20.00, Urbaniej Góry o godz.9.00,) bez względu na pogodę, na szczycie Msza Św. Polowa, występy, pokazy, konkursy, wspólny grill. Uczestnictwo w cyklu jest bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówkach na własną odpowiedzialność. Dla turystów będzie zabezpieczony autobus powrotny do miejsca zbiórki. Uczestnicy wędrówek, którzy przejdą całą trasę zgodnie z programem otrzymają po zatwierdzeniu przez COTG PTTK odznaki: Złotego Rysia 2024 i Złotego Rysia Główny Szlak Beskidu Wyspowego ?Beskidzkie Wyspy?.

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

02.06.2024 - 2 czerwca 2024 roku - Urbania Góra Tokarnia (zbiórka godz.9.00 parking koło Urzędu Gminy) - szlak czarny Kalwaria Tokarska - Urbania Góra - szlak czarny - Zembolowa Góra - szlak żółty - Lubień kościół
09.06.2024 - 9 czerwca 2024 roku - Kiczora Kamienicka Szczawa Bukówka (zbiórka godz. 8.00 parking) - bez szlaku - Polanki - Wielki Wierch 1016 m n.p.m. - Kiczora Kamienicka 1007 m n.p.m. - bez szlaku - Szczawa
16.06.2024 - 16 czerwca 2024 roku - Grodzisko Raciechowice (zbiórka godz. 8.00 parking koło Urzędu Gminy) - szlak niebieski - Borek - Grodzisko - szlak niebieski Cubla Góra - Księża Góra - Wiśniowa
22.06.2024 - XI Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Rytmy i Smaki" 2024 Organizator: Forum Gmin Beskidu Wyspowego Towarzystwo Przyjaciół Regionu Dobrzańskiego
23.06.2024 - 140 lat Galicyjskiej Kolei Transwersalnej 1884-2024 XII Galicyjski Piknik Kolejowy w Kasinie Wielkiej Bicie rekordu świata w śpiewaniu piosenki kolejowej 'Wars wita Was' Kasina Wielka - Śnieżnica 23 czerwca 2024 roku
23.06.2024 - 23 czerwca 2024 roku - Śnieżnica Porąbka (zbiórka godz. 8.00 parking koło przystanku PKS) - szlak czarny - Śnieżnica - szlak niebieski - Kasina Wielka stacja PKP

Patronat medialny

Partnerzy