Regulamin XIV edycji akcji ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2023

Opublikowano: 13.06.2023

REGULAMIN

W celu propagowania walorów Beskidu Wyspowego ustanawia się odznakę turystyczną za przejście Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

 

§ 1.

Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, wg trasy :

Mszana Dolna /ul.Kolbego 17/– szlak żółty – Grunwald 513 m npm - (Wsołowa 624 m n.p.m.) – Czarny Dział (673 m n.p.m.) - Ćwilin (1072 m n.p.m.) - szlak niebieski Jurków – szlak niebieski – Mogielica (1171 m n.p.m.) - szlak zielony Przełęcz Rydza Śmigłego Chyszówki - / łącznik Słopnice/ - Łopień (951 m n.p.m.) - szlak zielony – Dobra szlak zielony - Śnieżnica (1006 m n.p.m.) - szlak niebieski i zielony Schronisko na Śnieżnicy - szlak niebieski Kasina Wielka - szlak żółty i czerwony

Porąbka - szlak czarny Skrzydlańskich Zbójników przez Skrzydlańskie Pieninki - Dalna Góra - Ostra Góra (616 m n.p.m.) – Worecznik - Skrzydlna - szlak żółty Przenosza – szlak czerwony – Ciecień (829 m n.p.m.) – /łącznik Wiśniowa - Lubomir –Patryja - Łysina – Kudłacze – Pcim/ - szlak niebieski - Księża Góra (649 m n.p.m.) - szlak niebieski – Grodzisko (618 m n.p.m.) - / łącznik Raciechowice  szlak czarny Krzesławice, Diabelski Kamień przez Pogorzany, Szczyrzyc - szlak zielony Janowice – szlak zielony Jodłownik - Kostrza (725 m n.p.m.) - szlak zielony i szlak czarny - Zęzów (705 m n.p.m.) - szlak czarny – Tymbark - szlak zielony Paproć (645 m n.p.m.) - szlak niebieski Koszary, Walowa Góra, Pasierbiec - szlak żółty - Pasierbiecka Góra (764 m n.p.m.) - szlak żółty - Kamionna (802 m n.p.m.) - szlak żółty – Żegocina - szlak zielony - Łopusze Zach. (661 m n.p.m.) - szlak niebieski Rozdziele, Przełęcz Widoma - szlak czarny - Laskowa Góra – Laskowa - szlak czarny - Korab (727 m n.p.m.) - szlak czarny - Sałasz (909 m n.p.m.) - szlak niebieski - Jaworz (921 m n.p.m.) - szlak niebieski - Babia Góra (728 m n.p.m.) - Skrzętla Rojówka / łącznik Jodłowiec Wielki - Rożnów/ - szlak żółty Kłodne – szlak żółty – Męcina - Sałasz (909 m n.p.m.) - szlak niebieski - Łysa Góra (781 m n.p.m.) - szlak niebieski - Miejska Góra (716m n.p.m.) – szlak niebieski - Limanowa - szlak zielony - Jabłoniec (624 m n.p.m.) – Siekierczyna - szlak zielony - Kuklacz (774 m n.p.m.) - Łyżka (807 m n.p.m.) – szlak zielony - Pępówka (777 m n.p.m.) - szlak zielony – Łukowica - Szkiełek (755 m n.p.m.) – Młyńczyska - Jeżowa Woda (895 m n.p.m.) - szlak zielony - Ostra (925 m n.p.m.) - szlak zielony - Cichoń (926 m n.p.m.) - szlak czarny – Modyń (1028 m n.p.m.) –/ łącznik Łącko/ - szlak niebieski – Zbludza – Kamienica - szlak czerwony - Zbludzkie Wierchy (680 m n.p.m.) – Szczawa - szlak niebieski - Mały Krzysztonów (984 m n.p.m.) - szlak żółty - Krzysztonów (1012 m n.p.m.) - Kutrzyca (1051 m n.p.m.) - szlak żółty - Jasień (1062 m n.p.m.) - szlak zielony - Kiczora (901 m n.p.m.) - Ostra (780 m n.p.m.) - Ogorzała (806m n.p.m.) - Mszana Dolna - szlak czarny Adamczykowa (611 m n.p.m.) - szlak czarny - Potaczkowa (746 m n.p.m.) – szlak czarny – Rabka-Zdrój - szlak niebieski - Grzebień (679 m n.p.m.) - Polczakówka (Królewska Góra 588 m n.p.m.) – Rabka-Zaryte - szlak żółty Perć Borkowskiego - Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) - Schronisko Luboń Wielki - szlak czerwony - Przełęcz Glisne - szlak zielony - Szczebel (976 m n.p.m.) – /łącznik – Lubień- Zębolowa- Urbania Góra – Tokarnia / -Kasinka Mała – szlak czarny – Schronisko Baza Lubogoszcz- Lubogoszcz – szlak zielony Mszana Dolna .

Łączniki : Wiśniowa – szlak zielony Lubomir (904 m n.p.m)- szlak czerwony i żółty - Patryja ( 763 m n.p.m)- Lubień – szlak żółty- Zębolowa ( 855 m n.p.m) - szlak czarny Urbania Góra ( 671 m n.p.m) – Tokarnia, Łącko - szlak żółty Modyń ( 1028 m n.p.m) szlak niebieski – Młyńczyska , Pcim – szlak czarny – Kudłacze – szlak czarny i czerwony Łysina ( 891 m n.p.m) – szlak czerwony – Lubomir ( 904 m n.p.m) – szlak zielony – Wiśniowa, Skrzętla Rojówka – szlak niebieski – Jodłowiec Wielki – Przełęcz Justa – Rożnów, Grodzisko - szlak niebieski Raciechowice, Mogielica – szlak żółty Słopnice

 

§ 2.

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

 

§ 3.

Odznaka posiada następujące stopnie:

– srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego minimum 180 punktów GOT PTTK

– złoty – przyznawany za przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego wraz z łącznikami w dowolnym czasie

– diamentowy – przyznawany za jednorazowe przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego wraz z łącznikami w czasie nie dłuższym niż 16 dni.

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

 

§ 4.

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

 

§ 5.

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

 

§ 6.

Zdobywanie odznaki Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

 

§ 7.

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji

do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie. Zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki (odznakę można nabywać w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie)oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

 

§ 8.

Odznaka jest kontynuacją odznaki Beskidzkie Wyspy, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 roku.

Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.

XIV edycja akcji ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2023

Godz. 8.00 - Wyjście na trasę pod opieką przewodników z miejsca zbiórki
Godz. 11.00 - Przywitanie gości przez gospodarza Gminy
- Msza Św. Polowa
- Występy kapeli, zespołów regionalnych i muzycznych
- Pokazy ratownictwa w górach GOPR, Straż Pożarna
- Ciekawostki, anegdoty i historia o Beskidzie Wyspowym ? przewodnicy PTTK
- Konkurs wiedzy o Beskidzie Wyspowym, Gminie i PTTK
- Wybór Najmilszej, Najmilszego, Najmłodszego i Najstarszego Uczestnika, z Najdalszego Zakątka Polski i świata, Rodzinne Odkrywanie
- Wspólny grill i regionalne potrawy
- Zbiorowa fotografia
Godz. 14.00 - Wyjście na trasę
Godz. 17.00 - Zakończenie i powrót do miejsca zbiórki

Uczestnictwo w cyklu jest bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówkach na własną odpowiedzialność. Dla turystów będzie zabezpieczony autobus powrotny do miejsca zbiórki.

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

14.07.2024 - 14 lipca 2024 roku - Trupielec Dobczyce (zbiórka godz. 8.00 parking przy Kościele) - szlak żółty i szlak niebieski - Kacza Góra - Ostrzysz - Trupielec - szlak niebieski - Czasław
28.07.2024 - 28 lipca 2024 - Ostra Łostówka (zbiórka godz.8.00 parking przy sklepie) - szlak zielony Ogorzała - Ostra - szlak zielony Łętowe
04.08.2024 - 4 sierpnia 2024 roku - Szczebel Tenczyn (zbiórka godz. 8.00 parking koło Szkoły Podstawowej) - bez szlaku - Szczebel - szlak czarny Mszana Dolna
11.08.2024 - 11 sierpnia 2024 roku - Jaworz Męcina (zbiórka godz. 8.00 parking na stacji PKP) - szlak żółty - Skrzętla Rojówka - szlak niebieski Babia Góra - Jaworz - szlak niebieski - Sałasz - szlak zielony - Pisarzowa
15.08.2024 - 15 sierpnia 2023 roku - Potaczkowa Mszana Dolna (zbiórka godz. 8.00 parking przy parku miejskim) - szlak czarny - Adamczykowa - Potaczkowa - szlak czarny Rabka Zdrój
18.08.2024 - 18 sierpnia 2024 roku - Łopień Dobra (zbiórka godz. 8.00 parking przy Urzędzie Gminy) - szlak zielony Łopień - szlak czarny - Tymbark

Patronat medialny

Partnerzy