VII Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego Beskidzka Podkówecka

Mszana Dolna - 17 września 2017 roku Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej, ul. Sienkiewicza 2 (wejście do Hali od ul. Konopnickiej)
Opublikowano: 17.09.2017

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej VII Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, który odbył się w dniu 17 września 2017 roku w Mszanie Dolnej.

Komisja w składzie:
1. Marek Harbaczewski – choreograf
2. Benedykt Kafel – etnograf
3. Piotr Lulek – regionalista, muzyk

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 11 zespołów (w tym 5 dziecięcych i 6 dorosłych):

1. „Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
2. „Mali Węglowianie” z Węglówki
3. „Prymni” z Ponic
4. „Mali Olszowianie” z Olszówki
5. „Cyrniawa” z Krzeczowa
6. „Łąkta” z Łąkty
7. „Kijom Worci” z Pisarzowej
8. „Dolina Słomki” z Przyszowej
9. „Gorce” z Kamienicy
10. „Przyszowianie” z Przyszowej
11. „Jurkowianie” z Jurkowa

postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

Kategoria dziecięca:

- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) każda ufundowane przez firmę „Usługi Transportowe Antoni Porębski” otrzymują zespoły:
„Mali Szczyzycanie” ze Szczyrzyca
„Prymni” z Ponic

- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) każda ufundowane przez Kancelarię Notarialną Czesława Szynalika otrzymują zespoły:
„Mali Olszowianie” z Olszówki
„Cyrniawa” z Krzeczowa

- III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł (czterystu złotych) otrzymuje zespół:
„Mali Węglowianie” z Węglówki


Kategoria dorosłych:

- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „KADBUD Kazimierz Dudzik” i Firmę „Gracja Agata Żądło” otrzymują zespoły:
„Przyszowianie” z Przyszowej
„Jurkowianie” z Jurkowa

- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne w wysokości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „PSB Mrówka Edward Kołodziejczyk” oraz Stowarzyszenie „Lubogoszcz” otrzymują zespoły:
„Kijom Worci” z Pisarzowej
„Gorce” z Kamienicy

- dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł (trzysta złotych) każda oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „BOGMAR Mariusz Grzyb, Małgorzata Grzyb” i Odkrywcy Beskidu Wyspowego otrzymują zespoły:
„Łąkta” z Łąkty
„Dolina Słomki” z Przyszowej

Tegoroczny Festiwal reprezentował wysoki i wyrównany poziom artystyczno-merytoryczny, komisja widzi potrzebę kontynuowania w/w Festiwalu w środowisku regionalnym i lokalnym w latach następnych.
Komisja wyraża wdzięczność władzom Miasta Mszana Dolna na czele z Burmistrzem Józefem Kowalczykiem za przychylny stosunek do imprezy, pomoc finansową i organizacyjną. Panu Czesławowi Szynalikowi i Forum Gmin Beskidu Wyspowego za kontynuację Festiwalu. Dziękujemy Dyrektorowi MOK Piotrowi Armatysowi i wszystkim pracownikom za przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu, a w szczególności zespołom regionalnym i licznie zgromadzonej widowni.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu, za okazaną pomoc.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Mszana Dolna 17 września 2017 roku.


Sponsorzy

 • Województwo Małopolski w ramach programu „Małopolska Gościnna”
 • Firma „USŁUGI TRANSPORTOWE” Antoni Porębski z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana 68
 • Firma Handlowo-Usługowa „KADBUD” Kazimierz Dudzik z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Ogrodowej 10
 • Firma „GRACJA Sieć Sklepów Odzieżowych” Agata Żądło z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 3
 • Firma „Polskie Składy Budowlane MRÓWKA” Edward Kołodziejczyk z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Zakopiańskiej 6A
 • Kancelaria Notarialna Czesław Szynalik z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Kolbego 17
 • Firma „BOGMAR” Mariusz Grzyb, Małgorzata Grzyb z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Mroza 4
 • Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej przy ul. Rynek 1
 • Firma MARKAM Andrzej Marek Skolarus z siedzibą Kasinka Mała nr 11
 • Stowarzyszenie LUBOGOSZCZ z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana 5
 • Odkrywcy Beskidu Wyspowego

Galeria

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

05.06.2022 - Urbania Góra Tokarnia - szlak czarny Kalwaria Tokarska - Urbania Góra - szlak czarny - Zembolowa Góra - szlak żółty - Lubień kościół
12.06.2022 - Ostra Lubomierz - szlak czarny i szlak zielony - Kiczora - szlak zielony - Ostra - szlak zielony Ogorzała - szlak zielony - Mszana Dolna
19.06.2022 - Modyń Przełęcz Ostra - szlak zielony Cichoń 926 m n.p.m. - szlak czarny Modyń - szlak żółty Mały Modyń 988 m n.p.m. - Skalica 624m n.p.m. - Piechówka 623 m n.p.m. - Łącko
26.06.2022 - Kiczora Kamienicka Szczawa Bukówka - bez szlaku - Polanki - Wielki Wierch 1016 m n.p.m. - Kiczora Kamienicka 1007 m n.p.m. - bez szlaku - Szczawa
02.07.2022 - Luboń Wielki (sobota wędrówka nocna) Rabka-Zaryte - szlak zielony Luboń Wielki - szlak zielony Rabka-Zaryte

Patronat medialny

Partnerzy