Program rozwoju Beskidu Wyspowego

Opublikowano: 27.06.2010

Propozycje programu  zagospodarowania Beskidu Wyspowego 2010 - 2015

 

I  ETAP 2010 – 2011

Zagospodarowanie szlaków poprzez małą architekturę – miejsca widokowe, osobliwości przyrodnicze, stoły, ławki, wiaty, miejsca na grilla, tablice widokowe i  informacyjne
- jeden styl, proste formy nawiązujące do gór.
 

II  ETAP 2011 – 2012

wieże widokowe
 Ćwilin
Szczebel
Śnieżnica
Jasień
Łopień
Lubogoszcz
 Ciecień
Luboń Wielki
Polczakówka

 

III  ETAP 2012 – 2015

bacówki turystyczne, schrony :
Szczebel,  Łopień,  Lubogoszcz, Ciecień, Czarny Dział, Śnieżnica, Polczakówka, Ćwilin, Mogielica

małe schroniska turystyczne do 20 osób noclegowych – Ćwilin, Jasień, Mogielica

remont schroniska na Luboniu Wielkim 

 

IV  ETAP 2010 – 2016

Pomoc w uzyskiwaniu środków na tworzenie nowej bazy turystycznej i agroturystycznej.

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

Patronat medialny

Partnerzy