ODKRYJ BESKID WYSPOWY - Główny szlak Beskidu Wyspowego Beskidzkie Wyspy

Opublikowano: 01.03.2014

Menu Główny szlak Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Wyspy"
Mapa szlaku
Odznaka za przejście szlaku

Główny szlak Beskidu Wyspowego  „Beskidzkie Wyspy”
 

G. Mogielica (1171 m n.p.m.)
szlak żółty Słopnice Królewskie, 
bez szlaku Przełęcz Rydza Śmigłego, 
szlak zielony
 
G. Łopień (951 m n.p.m.)
odnoga Słopnice Królewskie – Słopnice
 
G. Łopień (951 m n.p.m.)
szlak zielony Dobra, bez szlaku nad Rezerwatem  
Śnieżnica
 
G. Śnieżnica (1006 m n.p.m.)
zejście na schronisko szlak zielony i niebieski do 
stacji kolejowej Kasina Wielka, bez szlaku wzdłuż 
szlaku kolei transwersalnej przez przystanek 
w Skrzydlnej do Porąbki oś. Rola, szlak czarny 
Skrzydlańskich Zbójników przez Skrzydlańskie
Pieninki 
 
G. Dolna Góra
 
G. Ostra Góra (616 m n.p.m.)
 
G. Worecznik
Skrzydlna , dalej bez szlaku, Przenosza oś. Gocałki
 
G. Ciecień (829 m n.p.m.)
odnoga szlak zielony do Wiśniowej i na Górę 
Lubomir (Beskid Makowski), obserwatorium 
astronomiczne im. T. Banachiewicza
 
G. Lubomir (912 m n.p.m.)
 
G. Ciecień (829 m n.p.m.)
szlak niebieski 
 
G. Jaworz (921 m n.p.m.)
 
G. Babia Góra (728 m n.p.m.)
odnoga szlak żółty i niebieski do Jeziora 
Rożnowskiego
 
G. Babia Góra (728 m n.p.m.)
szlak żółty przez Kłodne do Męciny – stacja PKP, 
następnie wzdłuż szlaku kolei transwersalnej do 
Pisarzowej, szlak zielony
 
G. Sałasz (909 m n.p.m.)
szlak niebieski
 
G. Łysa Góra (781 m n.p.m.)
 
G. Miejska Góra (716m n.p.m.)
Limanowa
szlak zielony i bez szlaku
 
G. Jabłoniec (624 m n.p.m.)
bez szlaku do Siekierczyny -szkoła
szlak zielony 
 
G. Kuklacz (774 m n.p.m.)
 
G. Łyżka (807 m n.p.m.)
 
G. Pępówka (777 m n.p.m.)
szlak zielony Łukowica
 
G. Skiełek (755 m n.p.m.)
 
G. Jeżowa Woda (895 m n.p.m.)
 
G. Ostra (925 m n.p.m.)
 
G. Cichoń (926 m n.p.m.)
bez szlaku przez oś. Przysłop i szlak niebieski
 
G. Modyń (1028 m n.p.m.)
odnoga szlak żółty 
 
G. Mała Modyń (988 m n.p.m.)
 
G. Piechówka 
Łącko
 
G. Modyń (1028 m n.p.m.)
szlak niebieski Zbludza, Kamienica, szlak żółty i 
bez szlaku przez szlak czarny Kasinka Mała,
szlak czarny Baza Lubogoszcz,
szlak czarny i czerwony
 
G. Lubogoszcz (968 m n.p.m.)
szlak czerwony lub zielony Mszana Dolna, dalej 
szlak żółty przez
 
G. Grunwald (Wsołowa 624 m n.p.m.)
 
G. Czarny Dział (673 m n.p.m.)
 
G. Ćwilin (1072 m n.p.m.)
odnoga szlak niebieski Przełęcz Gruszowiec
 
G. Ćwilin (1072 m n.p.m.)
szlak niebieski Jurków, szlak niebieski
 
G. Mogielica (1171 m n.p.m.)

G. Księża Góra (649 m n.p.m.)
 
G. Grodzisko (618 m n.p.m.)
odnoga bez szlaku do Raciechowic
 
G. Grodzisko (618 m n.p.m.)
szlak czarny do Krzesławic, Diabelski Kamień 
przez Pogorzany, Szczyrzyc, dalej szlak zielony 
przez Janowice, Jodłownik, Górki Jodłownickie
 
G. Kostrza (725 m n.p.m.)
szlak zielony i bez szlaku
 
G. Zęzów (705 m n.p.m.)
bez szlaku Tymbark
szlak zielony przez Zaolzie
 
G. Paproć (645 m n.p.m.)
szlak niebieski Koszary, Walowa Góra, Pasierbiec, 
szlak żółty
 
G. Pasierbiecka Góra (764 m n.p.m.)
 
G. Kamionna (802 m n.p.m.)
szlak żółty do Żegociny
szlak zielony
 
G. Łopusze Zach. (661 m n.p.m.)
szlak niebieski Rozdziele, Przełęcz Widoma, dalej 
bez szlaku przez Jabłoniec
 
G. Laskowa Góra
Laskowa, szlak czarny przez
 
G. Korab (727 m n.p.m.)
 
G. Sałasz (909 m n.p.m.)
 
G. Zbludzkie Wierchy (680 m n.p.m.)
przez oś. Bulandy, Szczawa, szlak niebieski przez 
oś. Koszarki
 
G. Mały Krzysztonów (984 m n.p.m.)
szlak żółty 
 
G. Krzysztonów (1012 m n.p.m.)
przez Baza Polana Wały
 
G. Kutrzyca (1051 m n.p.m.)
szlak zółty
 
G. Jasień (1062 m n.p.m.)
szlak zielony
 
G. Kiczora (901 m n.p.m.)
 
G. Ostra (780 m n.p.m.)
 
G. Ogorzała (806m n.p.m.)
Mszana Dolna
szlak czarny im. Trybowskiej i Tolińskiego
 
G. Adamczykowa (611 m n.p.m.)
 
G. Potaczkowa (746 m n.p.m.)
Rabka Zdrój
 
Z Góry Potaczkowa (746 m n.p.m.)
 odnoga bez szlaku i szlak zielony 
Niedźwiedź i Poręba Wielka
Z Rabka Zdrój szlak niebieski przez
 
G. Grzebień (679 m n.p.m.)
 
G. Polczakówka (Królewska Góra 588 m n.p.m.)
Rabka Zaryte
szlak żółty Perć Borkowskiego
 
G. Luboń Wielki (1022 m n.p.m.)
szlak czerwony Przełęcz Glisne, szlak zielony 
 
G. Szczebel (976 m n.p.m.)
odnoga szlak czarny przez
 
G. Mały Szczebel 
Jaskinia Zimna Dziura, Lubień
 
G. Szczebel (976 m n.p.m.)Mapa głownego szlaku Beskidu WyspowegoOdznaka za przejście Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”


W celu propagowania walorów Beskidu Wyspowego ustanawia się odznakęturystyczną „Beskidzkie Wyspy” za przejście trasy Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego.
 
§ 1.
 
Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, którego przebieg umieszczono na stronie http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/ 
 
§ 2.
 
Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. 
 
§ 3.
 
Odznaka posiada następujące stopnie: 
 
- srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego minimum 180 punktów GOT PTTK, 
 
- złoty - przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego, 
 
- diamentowy – przyznawany za jednorazowe przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie nie dłuższym niż 16 dni, podczas ciągłej wycieczki. 
 
Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny. 
 
§ 4.
 
W trakcie zdobywania odznak Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia. 
 
§ 5.
 
Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki. 
 
§ 6.
 
Zdobywanie odznaki Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.
 
§ 7.
 
Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie. Zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki (odznakę można nabywać w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 31­010 Kraków ul. Jagiellońska 6, tel. 12 422 28 40, e­mail: poczta@cotg.pttk.pl) oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej. 
 
§ 8.
 
Odznaka jest kontynuacją odznaki Beskidzkie Wyspy, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 roku. 
 
Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.
 
Informacje dodatkowe na stronach:
 
www.odkryjbeskidwyspowy.pl/
 
www.cotg.pttk.pl/gsbw/index.html

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

Patronat medialny

Partnerzy