II Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidzka Podkówecka

Słopnice 16 września 2012 roku Organizator : Gmina Słopnice
Opublikowano: 19.09.2012

Tradycją już akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” stało się , że po trudach wędrówek turyści mają okazję do uczty duchowej w postaci uczestnictwa w Festiwalu Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „ Beskidzka Podkówecka” . W tym roku gospodarzem II Festiwalu była Gmina Słopnice z Wójtem Adamem Sołtysem, a gościny udzielił Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach. W szranki rywalizacji o „Beskidzką Podkóweckę” stanęło siedem zespołów z Beskidu Wyspowego – Pnioki z Sadku-Kostrzy, Pasierbiocki z Pasierbca, Mali Słopniczanie ze Słopnic, Robcusie z Rabki Zdrój, Dolina Mszanki z Mszany Górnej, Cyrniawa z Krzeczowa, Jurkowianie z Jurkowa i Porębiański Ród z Poręby Wielkiej. Każdy z zespołów prezentował oryginalny program z tradycyjnymi tańcami, zabawami , śpiewem i obrzędami Górali Zagórzan, Kliszczaków, Lachów i Podhalan. Występy oceniało jury w składzie Aleksandra Szurmiak – Bogucka – / Przewodnicząca/, Benedykt Kafel, Zofia Skwarlo i Piotr Lulek, która w końcowym werdykcie podkreśliło wielkie zaangażowanie zespołów w przygotowanie programów na Festiwal i wysokim poziomem prezentowanych układów . W konkurencji zespołów dorosłych jury przyznało I miejsce Zespołowi „Jurkowianie „ z Jurkowa, II miejsce dla Zespołu „ Porębiański Ród” z Poręby Wielkiej, a III miejsce dla Zespołu „Dolina Mszanki” z Mszany Górnej. W konkurencji zespołów dziecięcych jury przyznało trzy równorzędne I miejsca dla zespołów „Pnioki” z Sadku- Kostrzy, "Mali Słopnicanie"  ze Słopnic i „Robcusie” z Rabki Zdrój, dwa równorzędne III miejsca uzyskały zespoły „Pasierbiocki” z Pasierbca i „Cyrniawa” z Krzeczowa. Gościem specjalnym Festiwalu był zespół „ Gorgany” ze Lwowa, który zaprezentował program z żywiołowymi tańcami i śpiewami ukraińskimi. Swój występ zakończyli po polsku odśpiewaniem wspólnie z publicznością pieśni „ Hej Sokoły”, za co otrzymali burzliwe brawa. Wszystkie zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody i pamiątkowe ‘Beskidzkie Podkówecki’ ufundowane przez Gminę Słopnice . Nagrody wręczał Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys w towarzystwie Posła na Sejm RP Wiesław Janczyka i Starosty Limanowskiego Jana Puchały. Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo reagowała na występy wszystkich zespołów i nie szczędząc braw. Turyści mogli również skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez KGW w Słopnicach. Na podkreślenie zasługuje wzorowa organizacja Festiwalu i niezapomniana atmosfera w czym zasługa Wójta Adam Sołtysa oraz współpracowników.

Galeria

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

Patronat medialny

Partnerzy