Cichoń (926 m)

Szczyt w centralnej części Beskidu Wyspowego, którego gęsto zalesiony grzbiet ciągnie się od przełęczy Słopnickiej do przełęczy Ostra (800 m).
Opublikowano: 15.05.2011

Okazale prezentują się zwłaszcza zbocza północne, wyrastające stromą ścianą nad obniżeniem Słopnic i Limanowej. W przepastnych lasach bukowych głuszce urządzały niegdyś swe słynne tokowiska, stąd na Cichoń mówi się także Tokoń. Wspaniałe panoramy można oglądać z drogi Limanowa – Kamienica, przewijającej się przez przełęcz Ostrą, wybudowanej w latach sześćdziesiątych XX w. Przy tej drodze, na gruntach wsi Roztoka zbudowano w sierpniu 2007 r. punkt widokowy w formie altany. Walorami widokowymi odznacza się również droga przez przełęcz Słopnicką wybudowana w drugiej połowie XIX w. z inicjatywy Maksymiliana Marszałkowicza. Była to jedna z pierwszych inwestycji powstałego wówczas powiatu limanowskiego. Północnymi stokami Cichonia wiedzie edukacyjna ścieżka przyrodnicza. Na odcinku 2 kilometrów ze Słopnic do drogi Limanowa-Kamienica powstało 5 przystanków dydaktycznych, obrazujących różnorodność przyrodniczą i krajobrazową centralnej części Beskidu Wyspowego. Na początku trasy stara gajówka i miejsce odpoczynku dla turystów (ławki, wiata, miejsce na ognisko). Jest to wyborne miejsce biwakowe.

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

Patronat medialny

Partnerzy