Białowodzka Góra (616 m)

Piękny, zalesiony szczyt wznoszący się stromymi stokami nad Dunajcem.
Opublikowano: 15.05.2011

Dwie kulminacje Białowodzkiej Góry - Zamczysko (608 m) i Rozdziele (616 m) są wysuniętym na wschód fragmentem Pasma Łososińskiego. Z podszczytowego osiedla Zawadka rozciągają się wspaniałe widoki na cały Beskid Wyspowy, przy dobrej pogodzie widać stąd również Babią Górę i Tatry. W 1961 r. utworzono we wschodnich partiach Białowodzkiej Góry rezerwat przyrody. Występują tu dobrze zachowane naturalne lasy grądowe, liczne stanowiska roślin ciepłolubnych oraz rzadkie gatunki drzew i krzewów, np. jarząb brekinia, klon polny, dąb bezszypułkowy, irga. Na północnych stokach Zamczyska można zobaczyć liczne wychodnie skalne. Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach prac archeologicznych pozwalają przypuszczać, że na Białowodzkiej Górze mógł się znajdować zagadkowy gród o nazwie „Lemiesz”, wspominany wcześniej jedynie w przekazach ludowych. Stanowił on prawdopodobnie jeden z elementów średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego, ciągnącego się wzdłuż doliny Dunajca.
Na południowych stokach Białowodzkiej Góry, nad wsią Klęczany znajduje się kamieniołom, jeden z największych na terenie Beskidów.

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

Patronat medialny

Partnerzy