XIII FESTIWAL ZESPOŁÓW REGIONALNYCH BESKIDU WYSPOWEGO "BESKIDZKA PODKÓWECKA"

Mszana Dolna dnia 14-15 września 2024 roku
Opublikowano: 14.09.2024

REGULAMIN XIII FESTIWALU ZESPOŁÓW REGIONALNYCH BESKIDU WYSPOWEGO „BESKIDZKA PODKÓWECKA”

 

1. Organizatorzy

Forum Gmin Beskidu Wyspowego

Miasto Mszana Dolna

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej

 

2. Cele Festiwalu

Festiwal ma na celu kultywowanie i upowszechnianie bogactwa kultury ludowej, tradycji grup tworzących i działających na terenie Beskidu Wyspowego, grup etnograficznych: Górali Zagórzan, Kliszczaków, Podhalan, Białych Górali, Lachów Szczyrzyckich, Limanowskich i Sądeckich, Krakowiaków. Bogate tradycje zespołów niech będą inspiracją do zachowania najcenniejszych i autentycznych wartości w śpiewie, tańcu, stroju i obrzędach dla młodego pokolenia, a także źródłem do zachowania własnej historii i tożsamości regionalnej. Festiwal będzie również okazją do spotkania się zespołów i zaprezentowania swoich osiągnięć mieszkańcom i turystom odwiedzającym naszą piękną ziemię. Jest również kulturalnym podsumowaniem akcji Odkryj Beskid Wyspowy.

 

3. Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 14-15 września 2024 roku w Miejskim Domu Kultury w Mszanie Dolnej.

 

4. Festiwal obejmuje:

Zespoły regionalne z Gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Lubień, Łącko, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raciechowice, Słopnice, Trzciana, Tymbark, Wiśniowa, Żegocina oraz z Miast: Dobczyce, Limanowa, Mszana Dolna, Rabka-Zdrój.

 

5. Festiwal ma charakter konkursu, w którym mogą wziąć udział wszystkie zespoły (młodzieżowe, dziecięce, dorosłe) działające na terenie Beskidu Wyspowego

 

6. Festiwal prowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- zespoły dziecięce (wiek do 14 lat)

- zespoły młodzieżowe (wiek 15-17 lat)

- zespoły dorosłe (wiek powyżej 18 lat)

Zespoły oceniane będą jako zespoły regionalne prezentujące folklor tradycyjny i zespoły prezentujące

folklor artystycznie opracowany.

 

7. Czas trwania występu nie powinien przekraczać:

- 20 minut – zespoły dziecięce

- 25 minut – zespoły młodzieżowe

- 30 minut – zespoły dorosłe

Za przekroczenie czasu prezentowanych programów komisja przyzna punkty ujemne.

 

8. W celu oceny prezentowanych programów powołana zostanie przez organizatorów Komisja

Konkursowa - Konsultantów, która dokona oceny wg ustalonych kryteriów w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt komisji jest ostateczny.

 

9. Zespoły na scenie winny prezentować programy zgodne z tradycją i kulturą danego regionu,

zachowując: właściwy strój, rekwizyty, skład muzyki, gwarę, odpowiedni repertuar tańców i melodii a w przypadku programu obrzędowego, obrzęd zgodny z danym regionem.

 

10. Kryteria oceny:

- wybór repertuaru właściwy dla swojego regionu, wierność w ukazaniu tradycji,

- konstrukcja programu i poziom jego scenicznej interpretacji,

- strój zgodny z tradycją regionu, właściwe i schludne ubranie wykonawców (w tym uczesanie, nakrycie głowy),

- rekwizyty dostosowane do treści programu i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,

- właściwie dobrany repertuar pieśni i przyśpiewek oraz czystość śpiewu,

- tradycyjny skład muzyki (z wyłączeniem akordeonu, dopuszczona heligonka), czystość brzmienia oraz poziom wykonania zaprezentowanych utworów w programie,

- charakterystyczne dla danego regionu wykonanie tańców, dostosowanych do możliwości wykonawców i przedstawianego programu,

- zachowanie gwarowego brzmienia tekstów oraz pieśni i przyśpiewek,

- wrażenie i ogólny wyraz artystyczny widowiska, programu.

 

11. Organizatorzy przewidują spotkanie opiekunów, kierowników i instruktorów zespołów celem wymiany spostrzeżeń i uwag.

 

12. Podsumowanie Festiwalu i wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 15 września 2024 roku po zakończeniu festiwalu i odczytaniu protokołu.

 

13. Nagrody:

Komisja Konkursowa przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe.

 

14. Koszty dojazdu grup na Festiwal pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie.

 

15. Organizatorzy zapewniają wyżywienie dla uczestników Festiwalu.

 

16. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

17. Liczebność grup i zespołów:

Organizatorzy proponują aby liczba członków zespołu nie przekraczała 35 osób wraz z osobami towarzyszącym.

 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przedstawionych programów na taśmach wideo i zdjęciach fotograficznych.

 

19. Wypełnione karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2024 roku na adres e-mail:

Forum Gmin Beskidu Wyspowego info@odkryjbeskidwyspowy.pl

 

20. Koordynatorem Festiwalu jest

Piotr Lulek, tel. 669 031 244, e-mail: piotr.lulek@wp.pl

XV edycja akcji ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2024

Wyjście na trasę o godz. 8.00 (za wyjątkiem Lubonia Wielkiego i Ćwilina nocne o godz.20.00, Urbaniej Góry o godz.9.00,) bez względu na pogodę, na szczycie Msza Św. Polowa, występy, pokazy, konkursy, wspólny grill. Uczestnictwo w cyklu jest bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówkach na własną odpowiedzialność. Dla turystów będzie zabezpieczony autobus powrotny do miejsca zbiórki. Uczestnicy wędrówek, którzy przejdą całą trasę zgodnie z programem otrzymają po zatwierdzeniu przez COTG PTTK odznaki: Złotego Rysia 2024 i Złotego Rysia Główny Szlak Beskidu Wyspowego ?Beskidzkie Wyspy?.

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

14.07.2024 - 14 lipca 2024 roku - Trupielec Dobczyce (zbiórka godz. 8.00 parking przy Kościele) - szlak żółty i szlak niebieski - Kacza Góra - Ostrzysz - Trupielec - szlak niebieski - Czasław
28.07.2024 - 28 lipca 2024 - Ostra Łostówka (zbiórka godz.8.00 parking przy sklepie) - szlak zielony Ogorzała - Ostra - szlak zielony Łętowe
04.08.2024 - 4 sierpnia 2024 roku - Szczebel Tenczyn (zbiórka godz. 8.00 parking koło Szkoły Podstawowej) - bez szlaku - Szczebel - szlak czarny Mszana Dolna
11.08.2024 - 11 sierpnia 2024 roku - Jaworz Męcina (zbiórka godz. 8.00 parking na stacji PKP) - szlak żółty - Skrzętla Rojówka - szlak niebieski Babia Góra - Jaworz - szlak niebieski - Sałasz - szlak zielony - Pisarzowa
15.08.2024 - 15 sierpnia 2023 roku - Potaczkowa Mszana Dolna (zbiórka godz. 8.00 parking przy parku miejskim) - szlak czarny - Adamczykowa - Potaczkowa - szlak czarny Rabka Zdrój
18.08.2024 - 18 sierpnia 2024 roku - Łopień Dobra (zbiórka godz. 8.00 parking przy Urzędzie Gminy) - szlak zielony Łopień - szlak czarny - Tymbark

Patronat medialny

Partnerzy