Mały Szlak Beskidzki

Opublikowano: 06.04.2022

Mały Szlak Beskidzki z Bielska Białej na Luboń Wielki / lub odwrotnie/ przebiega przez Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy.

 

Liczy 137 km przy różnicy wzniesień - suma podejść 6026 m , suma zejść 5423 m i oznaczony jest kolorem czerwonym.

 

Jest to czwarty pod względem długości szlak górski w Polsce po Głównym Szlaku Beskidzkim / 496km/ ,Głównym Szlaku Sudeckim / 443 km/ i Głównym Szlaku Beskidu Wyspowym / 253 km/.

 

Przejście MSB w zależności od kondycji należy zaplanować na 3 do 7 dni .

 

Najczęściej turyści wybierają wariant pięciodniowy ; I dzień Bielsko Biała –Potrójna, II dzień Potrójna

 

– Zembrzyce, III dzień Zembrzyce – Myślenice, IV dzień Myślenice- Kasina Wielka – V dzień Kasina Wielka – Luboń Wielki .

 

Pierwszym szczytem jest Gaik , następnie Przełęcz u Panienki, Hrobacza Łąka/ schronisko/ , Bujakowski Groń, Żarnówka Mała - Jezioro Międzybrodzkie , Góra Żar , Kiczera , Cisowa Grapa, Kocierz, Przełęcz Kocierska , Potrójna/ schronisko/, Łamana Skała, Leskowiec / schronisko/ ,Krzeszów, Żurawnica,Żmijowa, Zembrzyce, Chełm, Palcza, Babica , Sularzówka, Myślenice,Uklejna, Kudłacze/ schronisko/ , Lubomir, Wierzbanowska Góra , Dzielec, Kasina Wielka , Lubogoszcz/ schronisko/ , Mszana Dolna, Luboń Wielki / schronisko/.

 

MSB to idealna propozycja dla turystów szukających nowych wyzwań i tras na aktywny wypoczynek.

 

 

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

MAŁY SZLAK BESKIDZKI PTTK

 

W celu popularyzacji Małego Szlaku Beskidzkiego PTTK, koloru czerwonego, przebiegającego przez Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy ze Straconki na Luboń Wielki, Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają Odznakę Turystyczną Mały Szlak Beskidzki PTTK, przyznawaną za jego przejście.

 

§ 1.
Odznakę można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

 

§ 2.
Odznaka jest jednostopniowa.
Wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.

 

§ 3.
Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

 

§ 4.
Zdobywanie Odznaki Mały Szlak Beskidzki PTTK nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

 

§ 5.
Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania Odznaki.

 

§ 6.
Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek i uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów, należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ul jagiellońska 6 lub Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej,43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 9 Zweryfikowanie przez COTG lub Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem Odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja Odznaki odbywa się nieodpłatnie, zdobywający Odznakę ponosi jedynie koszty jej zakupu oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

 

§ 7.
COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i dystrybucję Odznaki Mały Szlak Beskidzki PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców.

 

§ 8.
Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

 

§ 9.
Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 166/XIX/2021 w dniu 14 czerwca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Odznakę turystyczną Mały Szlak Beskidzki PTTK przyznaje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz upoważnione przez niego oddziały PTTK.

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK,

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6,

tel. 12-422-28-40, poczta@cotg.pttk.pl,

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16;

Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej,

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 9

tel. 33 812 24 00, poczta@bielsko.pttk.pl,

bielsko.pttk.pl,

biuro czynne od wtorku do piątku w godzinach 12-17

XIII edycja akcji ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2022

Wyjście na trasę o godz. 8.00 (za wyjątkiem Lubonia Wielkiego nocne o godz.20.00, Miejskiej Góry, Ćwilina o godz. 7.00, Urbaniej Góry o godz.9.00) bez względu na pogodę, na szczycie Msza Św. Polowa, występy, pokazy, konkursy, wspólny grill. Uczestnictwo w cyklu jest bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówkach na własną odpowiedzialność. Dla turystów będzie zabezpieczony autobus powrotny do miejsca zbiórki. Uczestnicy wędrówek , którzy przejdą całą trasę zgodnie z programem otrzymają po zatwierdzeniu przez COTG PTTK odznaki: Złotego Rysia 2022 i Złotego Rysia Główny Szlak Beskidu Wyspowego ?Beskidzkie Wyspy?. Szczegóły na stronie: www.odkryjbeskidwyspowy.pl i www.facebook.com/odkryjbeskidwyspowy

UWAGA : forma realizacji programu uzależniona jest od rozwoju epidemii Covid-19

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

14.07.2024 - 14 lipca 2024 roku - Trupielec Dobczyce (zbiórka godz. 8.00 parking przy Kościele) - szlak żółty i szlak niebieski - Kacza Góra - Ostrzysz - Trupielec - szlak niebieski - Czasław
28.07.2024 - 28 lipca 2024 - Ostra Łostówka (zbiórka godz.8.00 parking przy sklepie) - szlak zielony Ogorzała - Ostra - szlak zielony Łętowe
04.08.2024 - 4 sierpnia 2024 roku - Szczebel Tenczyn (zbiórka godz. 8.00 parking koło Szkoły Podstawowej) - bez szlaku - Szczebel - szlak czarny Mszana Dolna
11.08.2024 - 11 sierpnia 2024 roku - Jaworz Męcina (zbiórka godz. 8.00 parking na stacji PKP) - szlak żółty - Skrzętla Rojówka - szlak niebieski Babia Góra - Jaworz - szlak niebieski - Sałasz - szlak zielony - Pisarzowa
15.08.2024 - 15 sierpnia 2023 roku - Potaczkowa Mszana Dolna (zbiórka godz. 8.00 parking przy parku miejskim) - szlak czarny - Adamczykowa - Potaczkowa - szlak czarny Rabka Zdrój
18.08.2024 - 18 sierpnia 2024 roku - Łopień Dobra (zbiórka godz. 8.00 parking przy Urzędzie Gminy) - szlak zielony Łopień - szlak czarny - Tymbark

Patronat medialny

Partnerzy