Odznaka 102 Wyspy Beskidu Wyspowego

Opublikowano: 18.08.2021

REGULAMIN ODZNAKI

„102 Wyspy” Beskidu Wyspowego

 

 

§ 1

Odznaka „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego jest odznaką Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Bochnia.

 

§ 2

Odznakę „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Wyspowym oraz poznawania jego walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.

 

§ 3

Odznaka „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego jest odznaką jednostopniową.

 

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 11 sierpnia 2021 r.

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

 

§ 5

Odznakę „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego uzyskuje się poprzez zdobycie 102 szczytów Beskidu Wyspowego leżących w granicach gmin tworzących Forum Gmin Beskidu Wyspowego wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie.

 

§ 6

Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalneg uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

 

§ 7

Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego. Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów zaliczanych do „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR , które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Kody QR i zdjęcia można przedstawić do potwierdzenia na telefonie lub przesłać e-mailem :pttkbochnia@gmail.com

 

§ 8

Turysta ubiegający się o Odznakę „102 Wyspy” Beskidu Wyspowego po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w PTTK Odział w Bochni. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.

 

§ 9

Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki „102 Wyspy’ Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej PTTK Oddział Bochnia i Odkryj Beskid Wyspowy.

 

§10

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga PTTK Oddział w Bochni i Forum Gmin Beskidu Wyspowego .

 

§11

Powyższy regulamin został uchwalony w dniu 11 sierpnia 2021 roku.

 

 

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI „102 WYSPY” BESKIDU WYSPOWEGO

Adamczykowa - 612 m npm

Babia Góra - 728 m npm

Bąkowiec - 599 m npm

Białowodzka Góra - 616 m npm

Borek - 561 m npm

Bydłoniowa - 644 m npm

Chełm - 789 m npm

Chełm - 648 m npm

Cichoń - 926 m npm

Ciecień - 830 m npm

Cubla Góra - 564 m npm

Cuprówka - 793 m npm

Czarny Dział - 673 m npm

Ćwilin - 1072 m npm

Dalna Góra - 616 m npm

Dzielec - 626 m npm

Dzielec - 650 m npm

Golców - 752 m npm

Góra Zyndrama - 410 m npm

Grodzisko - 618 m npm

 Groń - 743 m npm

Grunwald - 513 m npm

Grzebień - 679 m npm

Hala - 911 m npm

Jabłoniec - 620 m npm

Jasień - 1063 m npm

Jasieńczyk - 860 m npm

Jastrząbka - 561 m npm

Jaworz - 918 m npm

Jeżowa Woda - 896 m npm

Jodłowiec Wielki - 482 m npm

Kamiennik - 827 m npm

Kamionna - 801 m npm

Kamionka - 580 m npm

Kiczora - 725 m npm

Kiczora - 900 m npm

Kiczora Kamienicka - 1007 m npm

Klończyk - 812 m npm

Kobyła - 611 m npm

Korab - 727 m npm

Kostrza - 720 m npm

Krzystonów - 1013 m npm

Księża Góra - 643 m npm

Kuklacz - 701 m npm

Kutrzyca - 1053 m npm

Lubogoszcz - 967 m npm

Lubogoszcz Zachodni - 953 m npm

Lubomir - 902 m npm

Luboń Mały - 869 m npm

Luboń Wielki - 1023 m npm

Łopień - 960 m npm

Łopusze Wschodnie - 601 m npm

Łopusze Zachodnie - 657 m npm

Łysa Góra - 781 m npm

Łysina - 891 m npm

Łyżka - 802 m npm

Mała Góra - 883 m npm

Miejska Góra - 716 m npm

Miznówka - 968 m npm

Modyń - 1029 m npm

Mogielica - 1170 m npm

Myszyca - 872 m npm

Ogorzała - 805 m npm

Okowaniec - 803 m npm

Okrągła - 625 m npm

Ostra - 925 m npm

Ostra - 780 m npm

Ostra Góra - 483 m npm

Paproć - 640 m npm

Pasierbiecka Góra - 764 m npm

Patryja - 763 m npm

Pępówka - 774 m npm

Piechówka - 623 m npm

Piekło - 652 m npm

Polana Łąki - 1000 m np.m

Polczakówka (Królewska Góra) - 588 m npm

Potaczkowa - 745 m npm

Sałasz - 905 m npm

Sarczyn - 762 m npm

Skalica - 624 m npm

Skiełek - 749 m npm

Spleźnia - 729 m npm

Stronia - 665 m npm

Strzałba - 653 m npm

Szczebel - 976 m npm

Szklarnia - 586 m npm

Śliwnik - 618 m npm

Śnieżnica - 1007 m npm

Świerczek - 734 m npm

Świnna Góra - 611 m npm

Trzy Kopce - 893 m npm

Uklejna - 681 m npm

Urbania Góra - 673 m npm

Wielka Góra - 752 m npm

Wielki Wierch - 1016 m npm

Wierzbanowska Góra - 778 m npm

Witów - 720 m npm

Worecznik - 559 m npm

Zbludzkie Wierchy - 680 m npm

Zębalowa - 858 m npm

Zęzów - 695 m npm

Złote Wierchy - 536 m npm

 

Uwaga : do skanowania kodów QR można używać dowolnej aplikacji, po skanowaniu kodu QR na tabliczce ze szczytem pokaże się info o szczycie i Beskidzie Wyspowym, natomiast w historii skanu będzie uwidoczniony szczyt i data. Do weryfikacji do PTTK Oddział w Bochni należy przesłać książeczkę GOT PTTK z opisanymi trasami, zdjęcia ze słupkami można wkleić do książeczki /przy okazji będzie pamiątka na lata/, zdjęcia i skany kodów QR można również przesłać e-mailem na adres: pttkbochnia@gmail.com

 

XII edycja akcji "Odkryj Beskid Wyspowy 2021"

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

14.07.2024 - 14 lipca 2024 roku - Trupielec Dobczyce (zbiórka godz. 8.00 parking przy Kościele) - szlak żółty i szlak niebieski - Kacza Góra - Ostrzysz - Trupielec - szlak niebieski - Czasław
28.07.2024 - 28 lipca 2024 - Ostra Łostówka (zbiórka godz.8.00 parking przy sklepie) - szlak zielony Ogorzała - Ostra - szlak zielony Łętowe
04.08.2024 - 4 sierpnia 2024 roku - Szczebel Tenczyn (zbiórka godz. 8.00 parking koło Szkoły Podstawowej) - bez szlaku - Szczebel - szlak czarny Mszana Dolna
11.08.2024 - 11 sierpnia 2024 roku - Jaworz Męcina (zbiórka godz. 8.00 parking na stacji PKP) - szlak żółty - Skrzętla Rojówka - szlak niebieski Babia Góra - Jaworz - szlak niebieski - Sałasz - szlak zielony - Pisarzowa
15.08.2024 - 15 sierpnia 2023 roku - Potaczkowa Mszana Dolna (zbiórka godz. 8.00 parking przy parku miejskim) - szlak czarny - Adamczykowa - Potaczkowa - szlak czarny Rabka Zdrój
18.08.2024 - 18 sierpnia 2024 roku - Łopień Dobra (zbiórka godz. 8.00 parking przy Urzędzie Gminy) - szlak zielony Łopień - szlak czarny - Tymbark

Patronat medialny

Partnerzy