Korona Beskidu Wyspowego Beskidzkie Wyspy

Opublikowano: 24.09.2020

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI "Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

1/ Adamczykowa (612 m)
2/ Chełm – 789,1 m
3/ Cichoń (926 m)
4/Czarny Dział (673 m)
5/ Ćwilin (1072 m )
6/ Ciecień (830 m)
7/ Grodzisko (618 m )
8/ Jasień (1063 m)
9/ Jaworz (918 m)
10/ Kamionna (801 m)
11/ Korab (727 m)
12/ Krzystonów
13/ Kostrza (720 m)
14/ Księża Góra (643 m)
15/ Kutrzyca (1053 m n.p.m.)
16/ Kuklacz 701 m
17/ Łopusze Wsch. – 600,9 m
18/ Lubogoszcz (967 m)
19/ Lubomir (902 m)
20/ Luboń Wielki (1023 m)
21/ Łopień (960 m)
22/ Łyżka (802 m)
23/ Mogielica (1170 m)
24/ Modyń (1029 m n.p.m.)
25/ Miejska Góra (716 m
26/ Ostra (Stara Wieś) 925 m
27/ Ostra (Wilczyce) 780 m
28/ Ogorzała (805 m)
29/ Patryja 763 m
30/ Potaczkowa (745 m)
31/ Sałasz (905 m)
32/ Skiełek (749 m)
33/ Szczebel (976 m)
34/ Śnieżnica (1007 m ) -
35/ Urbania Góra 673 m
36/ Wsołowa (624 m )
37/ Worecznik ( 559 m
38/ Zęzów (695 m)
39/ Zembolowa 858 m
40/ Białowodzka Góra ( 616 m)

REGULAMIN ODZNAKI
Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”


§ 1

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają regionalną odznakę turystyczną Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.

§ 2


Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Wyspowym oraz poznawania jego walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.

§ 3


Odznaka Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” jest odznaką jednostopniową.

§ 4


Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” uzyskuje się poprzez zdobycie 40 szczytów leżących w granicach Gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie.

§ 5


Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.08.2020 r. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna. Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

§ 6


Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktuanle przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

§ 7


Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na „Beskidzkie Wyspy” Beskidu Wyspowego.

§ 8


Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR , które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Podpisane datą wycieczki fotografie należy wklejać do książeczki GOT PTTK. Kody QR i zdjęcia można przedstawiać do weryfikacji na telefonie lub przesłać e-mailem .

§ 9


Turysta ubiegający się o Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.

§ 10


Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia.
Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej COTG PTTK i Odkryj Beskid Wyspowy.

§ 11


Zdobywanie Odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania odznaki „Beskidzkie Wyspy” za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

§ 12


Odznaka Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” została ustanowiona 15 maja 2020 r. przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego.
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

02.07.2022 - Luboń Wielki (sobota wędrówka nocna) Rabka-Zaryte - szlak zielony Luboń Wielki - szlak zielony Rabka-Zaryte
03.07.2022 - Stacja Kolejowa w Dobrej X Galicyjski Piknik Kolejowy i Bicie Rekordu Świata w śpiewaniu piosenki kolejowej
03.07.2022 - Grodzisko Wiśniowa - szlak zielony - Ciecień - szlak niebieski - Księża Góra - Cubla Góra - Grodzisko - Borek - szlak niebieski i czarny - Raciechowice
10.07.2022 - Kamionna Żegocina - szlak żółty Kamionna - szlak niebieski Przełęcz Widoma - Rozdziele - szlak zielony - Łopusze Wschodnie - szlak zielony - Łopusze Zachodnie - Żegocina Wyjście również planowane jest z Kamionnej , Laskowej i Pasierbca.
17.07.2022 - Ćwilin Mszana Dolna - szlak żółty - Wsołowa - Czarny Dział - Ćwilin - szlak niebieski Gruszowiec - szlak niebieski Śnieżnica - szlak czarny - Dalna Góra - Worecznik - Skrzydlna
24.07.2022 - Łyżka Łukowica - szlak zielony Szkiełek - bez szlaku i szlak zielony - Pępówka - szlak zielony - Łyżka - szlak zielony Siekierczyna - szlak zielony - Kuklacz - Jabłoniec - Limanowa

Patronat medialny

Partnerzy