Korona Beskidu Wyspowego Beskidzkie Wyspy

Opublikowano: 24.09.2020

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI "Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

1/ Adamczykowa (612 m)
2/ Chełm – 789,1 m
3/ Cichoń (926 m)
4/Czarny Dział (673 m)
5/ Ćwilin (1072 m )
6/ Ciecień (830 m)
7/ Grodzisko (618 m )
8/ Jasień (1063 m)
9/ Jaworz (918 m)
10/ Kamionna (801 m)
11/ Korab (727 m)
12/ Krzystonów
13/ Kostrza (720 m)
14/ Księża Góra (643 m)
15/ Kutrzyca (1053 m n.p.m.)
16/ Kuklacz 701 m
17/ Łopusze Wsch. – 600,9 m
18/ Lubogoszcz (967 m)
19/ Lubomir (902 m)
20/ Luboń Wielki (1023 m)
21/ Łopień (960 m)
22/ Łyżka (802 m)
23/ Mogielica (1170 m)
24/ Modyń (1029 m n.p.m.)
25/ Miejska Góra (716 m
26/ Ostra (Stara Wieś) 925 m
27/ Ostra (Wilczyce) 780 m
28/ Ogorzała (805 m)
29/ Patryja 763 m
30/ Potaczkowa (745 m)
31/ Sałasz (905 m)
32/ Skiełek (749 m)
33/ Szczebel (976 m)
34/ Śnieżnica (1007 m ) -
35/ Urbania Góra 673 m
36/ Wsołowa (624 m )
37/ Worecznik ( 559 m
38/ Zęzów (695 m)
39/ Zembolowa 858 m
40/ Białowodzka Góra ( 616 m)

REGULAMIN ODZNAKI
Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”


§ 1.

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu

Wyspowego ustanawiają regionalną odznakę turystyczną Korona Beskidu Wyspowego.

 

§ 2.

 

Odznakę Korona Beskidu Wyspowego ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki

pieszej w Beskidzie Wyspowym i okolicach oraz poznawania walorów krajoznawczych,

przyrodniczych i kulturowych tego obszaru.

 

§ 3.

 

Odznaka Korona Beskidu Wyspowego jest odznaką jednostopniową.

 

§ 4.

 

Odznakę Korona Beskidu Wyspowego uzyskuje się poprzez zdobycie

40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego

wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie (tj. 36 szczytów Beskidu

Wyspowego oraz 2 szczytów Gorców i 2 szczytów Beskidu Makowskiego).

 

§ 5.

 

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.08.2020 r.

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

 

§ 6.

 

Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem

turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas

wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz

przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

 

§ 7.

 

Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie

jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na poszczególne szczyty.

 

§ 8.

 

Potwierdzeniem zdobycia szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego są

fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta

zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR,

które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Kody QR i zdjęcia można przedstawiać do

weryfikacji na telefonie lub przesłać e-mailem.

 

§ 9.

 

Turysta ubiegający się o Odznakę Korona Beskidu Wyspowego po zebraniu potwierdzeń ze

zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do

weryfikacji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.

 

§ 10.

 

Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki Korona Beskidu Wyspowego

oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej

nabycia i noszenia.

Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej COTG PTTK i Odkryj Beskid

Wyspowy.

 

§ 11.

 

Zdobywanie Odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania odznaki „Beskidzkie Wyspy”

za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK

lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych

w regulaminach tych odznak.

 

§ 12.

 

Odznaka Korona Beskidu Wyspowego została ustanowiona 15 maja 2020 r. przez Centralny

Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu,

rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

 

 

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI KORONA BESKIDU WYSPOWEGO

 

Beskid Wyspowy:

Białowodzka Góra (616 m n.p.m.)

Chełm (789 m n.p.m.) n. Kłodnem

Cichoń (926 m n.p.m.)

Ciecień (830 m n.p.m.)

Czarny Dział (673 m n.p.m.)

Ćwilin (1072 m n.p.m.)

Grodzisko (618 m n.p.m.)

Jasień (1063 m n.p.m.)

Mogielica (1170 m)

Modyń (1029 m n.p.m.)

Miejska Góra (716 m n.p.m.)

Ostra (925 m n.p.m.) k. Cichonia

Ostra (790 m n.p.m.) k. Ogorzałej

Ogorzała (805 m n.p.m.)

Sałasz (905 m n.p.m.)

Szkiełek (749 m n.p.m.)

Jaworz (918 m n.p.m.)

Kamionna (801 m n.p.m.)

Kostrza (720 m n.p.m.)

Korab (727 m n.p.m.)

Krzystonów (1020 m n.p.m.)

Księża Góra (643 m n.p.m.)

Kuklacz (701 m n.p.m.)

Kutrzyca (1053 m n.p.m.)

Lubogoszcz (967 m n.p.m.)

Luboń Wielki (1023 m n.p.m.)

Łopień (960 m n.p.m.)

Łopusze Wschodnie (601 m n.p.m.)

Łyżka (802 m n.p.m.)

Szczebel (976 m n.p.m.)

Śnieżnica (1007 m n.p.m.)

Urbania Góra (673 m n.p.m.)

Worecznik (560 m n.p.m.)

Wsołowa (624 m n.p.m.)

Zębalowa (858 m n.p.m.)

Zęzów (695 m n.p.m.)

Gorce:

Adamczykowa (612 m n.p.m.)

Potaczkowa (745 m n.p.m.)

Beskid Makowski:

Lubomir (902 m n.p.m.)

Patryja (763 m n.p.m.)

XII edycja akcji "Odkryj Beskid Wyspowy 2021"

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

14.07.2024 - 14 lipca 2024 roku - Trupielec Dobczyce (zbiórka godz. 8.00 parking przy Kościele) - szlak żółty i szlak niebieski - Kacza Góra - Ostrzysz - Trupielec - szlak niebieski - Czasław
28.07.2024 - 28 lipca 2024 - Ostra Łostówka (zbiórka godz.8.00 parking przy sklepie) - szlak zielony Ogorzała - Ostra - szlak zielony Łętowe
04.08.2024 - 4 sierpnia 2024 roku - Szczebel Tenczyn (zbiórka godz. 8.00 parking koło Szkoły Podstawowej) - bez szlaku - Szczebel - szlak czarny Mszana Dolna
11.08.2024 - 11 sierpnia 2024 roku - Jaworz Męcina (zbiórka godz. 8.00 parking na stacji PKP) - szlak żółty - Skrzętla Rojówka - szlak niebieski Babia Góra - Jaworz - szlak niebieski - Sałasz - szlak zielony - Pisarzowa
15.08.2024 - 15 sierpnia 2023 roku - Potaczkowa Mszana Dolna (zbiórka godz. 8.00 parking przy parku miejskim) - szlak czarny - Adamczykowa - Potaczkowa - szlak czarny Rabka Zdrój
18.08.2024 - 18 sierpnia 2024 roku - Łopień Dobra (zbiórka godz. 8.00 parking przy Urzędzie Gminy) - szlak zielony Łopień - szlak czarny - Tymbark

Patronat medialny

Partnerzy